Představitel populární postavy veterináře  Ády Větvičky, proslulého svými hláškami typu Dobjej!, přijede do Jiřetína ve středu 6. srpna. Vystoupí v knihovně. Akce začíná ve 20.00 hodin. Besedou s hercem však kulturní dění ve městě nekončí. V sobotu 9. srpna je totiž na programu dne tradiční staročeská pouť. Ta nabídne vystoupení fakíra, stánky s ukázkami dobových řemesel, výstavu historických předmětů nebo koncert skupiny Skanzen.

Edvard D. Beneš