Kurz je součástí projektu Ukaž, jak řídíš pro čerstvé absolventy autoškol ve věku od 18 do 24 let, který připravila Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR). Projekt vychází ze skutečnosti, že nezkušení řidiči nemají po absolvování základního výcviku v autoškole a získání řidičského oprávnění dostatek zkušeností, zručnosti a bohužel často ani znalostí k řešení jak rutinních, tak i složitějších dopravních situací.

Kurzy organizuje kromě autodromu dalších sedm center pro výuku bezpečné jízdy v Čechách i na Moravě. Premiérový kurz For Teen v Mostě se uskuteční v sobotu 29. prosince.