Ústeckému kraji se totiž podařilo okna získat do svého majetku. „Pamatoval jsem si, že před zbouráním starého Mostu měl kostel barevná okna. Pátral jsem, kde je jim konec a zhruba před dvěma a půl lety jsem zjistil, že jsou v majetku soukromé osoby. Podařilo se nám ji přemluvit, aby okna předala kraji,“ přiblížil návrat památky hejtman kraje Jiří Šulc.

Kraj před čtvrt rokem kvůli restaurování vitráží uzavřel smlouvu s Národním památkovým ústavem, který je vlastníkem kostela. Předmětem smlouvy je zajištění odborného dohledu nad restaurováním a osazením vitrážových oken ze strany památkového ústavu. Kraj se pak ve smlouvě zavazuje, že restaurovaná a osazená okna daruje státu a také hradí restaurování. Jde o 17 milionů korun.

Záchranné práce už jsou v plném proudu a dvě okna už jsou na svých původních místech. V úterý 14. října se v kostele konala malá slavnost, při které oknům navráceným kostelu za přítomnosti hejtmana požehnal emeritní biskup Josef Koukl.