Úsek v délce 1,7 kilometru vznikal od loňského února. Stavba se obešla bez úplné uzavírky, ale s omezením dopravy. Nová silnice je potřebná kvůli silnému provozu. „Na zkapacitnění silnice jsme dlouho čekali,“ prohlásil tehdejší hejtman Jiří Šulc.

Rozpočet na stavbu počítal s necelými 213 miliony korun. Hradil ji stát. Rozšířená silnice v budoucnu naváže na připravovanou stavbu mimoúrovňové křižovatky v Třebušicích u Komořan, u Mostu se napojuje na okružní křižovatku u Souše.