V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Okres Most

1) Domov pro seniory v ulici Ant. Dvořáka v Mostě

Domov pro seniory v ulici Antonína Dvořáka je součástí Městské správy sociálních služeb v Mostě. MSSS je příspěvkovou organizací města Mostu. Finanční dar by využili na vstupenky do divadla jak pro seniory (8x), tak pro žáky (8x) a doprovod (1x p. učitelka a 1x personál DpS). Dále na vstupné na výstavu či vernisáž pro stejnou skupinu lidí a na vstupné na sportovní utkání. Dále na občerstvení v kavárně (káva, dorty) a drobné občerstvení pořízené na reminiscenční terapii. Část finančního daru bychom využili na tisk fotografií, které se na akcích udělají, aby mohli poté udělat výstavku ve svém zařízení, kde by se mohli všichni podívat, jak si všichni vybraní společné návštěvy a akce, s názvem Věk nás nezastaví, užili.

2) Domov pro seniory v ulici J. Wolkera v Mostě 

Domov pro seniory v ulici Jiřího Wolkera je součástí Městské správy sociálních služeb v Mostě. MSSS je příspěvkovou organizací města Mostu. Případný dar by použili na zakoupení sportovního vybavení, náčiní a pomůcek, které budou využity pro zábavu, výuku a společně strávené aktivity dětí a seniorů, které v domově pořádají pod názvem Mezigenerační setkávání, například na zahradě, ale i v interiéru.

3) Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.

Domov sociálních služeb Meziboří je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Poskytuje nepřetržitou a všestrannou péči seniorům i osobám a seniorům s demencí. Dar by v DD Meziboří rádi použili především na zajištění dopravy na společný výlet, zakoupení materiálu na společné tvoření, ceny pro vítěze všech pořádaných klání, ať už to jsou ceny sladké, tak i poháry a medaile, kterými se děti i senioři rádi pochlubí na svých čestných nástěnkách a poličkách. Dále by rádi nakupovali drobné občerstvení pro děti i seniory na společná setkání a pokud by to bylo možné, tak by nechali vyrobit dresy pro soutěžní družstva jak seniorů, tak dětí.