Od roku 2015 je Josef Choreň nositelem Řádu sv. Floriána, patrona hasičů. „Na naše dobrovolné hasiče jsme pyšní a jsme hrdí na jejich tradici. Díky jejich práci s dětmi a mládeží má sbor zajištěnu perspektivu, navíc slaví úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích. Velkou zásluhu na tom má právě i Pepa Choreň. Naši hasiči se velmi aktivně zapojují do činnosti obce. I proto provoz, vybavení a sportovní či společenské akce dobrovolné jednotky dlouhodobě a pravidelně podporujeme,“ nešetřil slovy chvály Stanislav Zaspal.

Do řad dobrovolných hasičů Choreň vstoupil v roce 1967 v obci Malé Březno a o sedm let později pokračoval v Obrnicích. Věnoval se výchově mladých hasičů. Pro své osobní a odborné znalosti byl zvolen předsedou základní organizace sboru požární ochrany (SPO) a tuto funkci vykonával dvě volební období. Opustil ji v době, kdy byl zvolen do zastupitelstva obce.

(fou)