Úsměvná historka nemá za cíl cokoliv přikazovat. Jak je u divadelních představeních Divadla VeTři zvykem, jde o to zábavnou formou seniorům připomenout důležitost roušky, rozestupů a také důkladné hygieny rukou. Celý příběh má preventivní charakter.

První senioři by se mohli u nového příběhu O roušce pobavit už v polovině srpna. Divadlo VeTři hraje pro mostecké seniory pravidelně a na přípravě témat úzce spolupracuje i mosteckým magistrátem. Divadlo VeTři už má připravenu i divadelní podobu humoristického příběhu O roušce. Poprvé ji představilo na příměstském táboře v Petrohradě 10. srpna.