Vláda SMM-KSČM prosadila nižší počet zasedání mosteckého parlamentu. Nesejde se v únoru a dubnu.

Od listopadu 2002 do roku 2005, když ještě nebyli u moci, přitom zastupitelé KSČM a SMM několikrát protestovali proti rušení únorového a dubnového zasedání. Zejména komunisté se kdysi obávali, že parlament nebude všechno stíhat. „Tehdy jsme sváděli dost velký souboj,“ zavzpomínal zastupitel Václav Hofmann z tehdy vládnoucí ODS, která v roce 2002 zrušila s pomocí ČSSD pravidelná, každoměsíční zasedání.

V návratu do minulosti nevidí problém primátor Vlastimil Vozka (SMM). „Pokud se vyskytne situace, kdy bude potřeba zasedání svolat, tak ho svolám bez ohledu na rámcový plán,“ prohlásil. Jednání mají být racionální. „Je to právo primátora,“ hájí vládnoucí koalici zastupitel a senátor Vlastimil Balín (KSČM).
Omezit počet zasedání umožňuje zákon. Podle Vozky budou jednání více racionální.

Opoziční zastupitel Pavel Weiss (SNK), který jako člen bývalé vlády pro omezení nehlasoval ani v roce 2002, s Vozkou nesouhlasí. Weiss vyčítá koalici, že dělá to, co jí dříve, když byla v opozici, vadilo. „Pamatuji si dobře na tu argumentaci, že je to omezení demokratického principu samosprávy, že se tím zamezuje občanům, aby sem mohli chodit a pravidelně se vyjadřovali k věcem, které se jich týkají,“ řekl Weiss.

„Nemyslím si, že to je ohrožení demokracie. My zajišťujeme demokratické principy a pravidelný kontakt s občany i jiným způsobem,“ reagoval Vozka. Radní jednali s obyvateli z očí do očí například při řešení kauzy „odebírání popelnic“ nebo při změnách počtu dětských hřišť.
„Občané mají větší prostor se k daným problémům vyjádřit,“ sdělil primátor.