Zaměstnanci Technických služeb města Mostu zjistili od ledna do poloviny února 95 výtluků různého rozsahu, z toho 44 nebezpečných opravili. „Čelili ztížené situaci, protože do poloviny ledna nebylo možné ani výtluky zjišťovat a ani opravovat, neboť komunikace byly pod sněhem,“ sdělil Deníku předseda představenstva technických služeb Sáša Štembera. Práce na cestách pokračují, teplejší počasí umožní kvalitnější opravy.

Psali jsme: V ulicích Mostu hrozí vážné úrazy

Město Most spravuje na svém území přibližně 129 kilometrů vozovek a 176 kilometrů chodníků. Vznik výtluků na vozovkách je svým rozsahem poplatný průběhu klimatických vlivů v zimním období. Monitoring vzniku výtluků zajišťují pracovníci údržby komunikací a dispečinku, ale čerpá se i z podnětů obyvatel a policie. Prioritně jsou opravovány hlavní tahy komunikací města a následně i vedlejší komunikace. „Vyloženě nebezpečné výtluky jsou opravovány bezprostředně tak, aby se maximálně eliminoval dopad na bezpečnost provozu a poškození vozidel,“ uvedl Štembera.

Životnost oprav je velmi omezena

Výtluky se nyní opravují speciální asfaltobetonovou směsí pro zimní období. Kvůli chladnému počasí lze využít omezené technologické procesy. Proto je životnost těchto oprav velmi omezena, jsou tedy provizorní a souvisí se zatížením vozovky dopravními prostředky. Kvalitní opravy vozovek, tedy i výtluků, lze provádět až při teplotě nad 5° C.

Údržbou komunikací jsou pověřeny Technické služby města Mostu na základě smlouvy. Ta obsahuje všechny práce technického charakteru a principy vzájemného plnění povinností. Jsou dvě základní plánovací období, roční plán a měsíční plán. „Rozsah oprav a tvorba plánu reaguje na stávající technický stav komunikací, podněty občanů a ostatních organizací, které jsou evidovány prostřednictvím call centra technických služeb, mailovou komunikací, ale i ostatními podněty,“ uvedl předseda představenstva. Provedení jednotlivých prací schvalují odborní pracovníci magistrátu s odpovědnými pracovníky technických služeb.

Čtěte také: V Mostě přibývá děr na silnicích. Zima už stála město přes šest milionů korun