Zachránili stovky kusů kriticky ohroženého živočišného druhu chráněného zákonem. Už v sobotu, během jedné hodiny, vytáhli ze sítí 236 čolků. Rozsáhlé populaci obojživelníků, žijící skrytě v obytné zóně, hrozil zánik během zahájené rekonstrukce areálu.

Na čolky ve staré nádrži plné kalné dešťové vody upozornila magistrát a vlastníka objektu vedoucí kroužku Jana Macůrková. Mladí přírodovědci vypustí čolky podle dohody s úřadem do volné přírody ve vybrané lokalitě na Mostecku. Čolci se ve školce pravděpodobně rozmnožili z vajíček, náhodně přenesených vodním ptactvem.