Podobu příšery nakreslily a vznikla tak výstava, která se koncem loňského roku objevila na pláži jezera Most. Výstavu vytvořilo Středisko volného času, které v listopadu uspořádalo pro rodiny s dětmi dvoutýdenní pátraní po jezerní příšeře. Tehdy vznikla u jezera stezka s úkoly, ze kterých pak vzešly obrázky s názvy příšery. Výstava zůstala na pláži i v novém roce.