Pilotní program představila Věznice Bělušice v úterý 6. června, uskutečnil se za podpory Norských fondů. "Hlavním cílem programu je v souladu se všemi ostatními intervencemi napomáhat ke snížení rizik opakování trestné činnosti v budoucnosti. Program má přispívat k tomu, aby odsouzení měli větší povědomí o vlastní trestné činnosti a o tom, co jejich trestná činnost znamená pro děti a rodinu vůbec, a aby na ni získali nový náhled. Program má v odsouzených posílit roli otce a motivovat je k tomu, aby ke svému životu začali přistupovat odpovědně a v souladu se společenskými pravidly. Dalším, a neméně důležitým cílem programu je posilovat práva dítěte," uvedla mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. "Výkon trestu odnětí svobody rodičů ovlivňuje samotné děti a Vězeňská služba ČR má zájem i jinými intervencemi podpořit nejlepší zájem dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, kterou je ČR vázána," doplnila.

Děti, které mají rodiče ve vězení, totiž v různé míře zažívají změnu životních podmínek, problémy mezi kamarády a ve škole, hanbu a pocit viny. Někdy se ocitají v situaci, kdy je pobyt rodiče ve vězení rodinným tajemstvím, někdy se nedozví pravdu nebo jsou požádány, aby o tom s nikým nehovořily. "Pak se stává, že si dítě vytváří vlastní pravdu, zažívá smutek, nedokáže porozumět své vlastní situaci a čelí řadě problémů, které musí někdy zvládat buď samo nebo s jinou pečující osobou," vysvětlila mluvčí.

Výstava mincí v Golden Gate v Mostě. Akce by se měla opakovat.
V Mostě vystavili zlaté cihličky a drahé mince. Hodnota šla do milionů

Do pilotáže Pappa programu se Věznice Bělušice zapojila spolu s dalšími třemi věznicemi v Česku, a to ve Znojmě, Pardubicích a Horním Slavkově. Program započal koncem roku 2022 po několika letech jednání, školení lektorů, stavebních rekonstrukcí vnitřních, venkovních či návštěvních prostor včetně pořízení nového nábytku a hraček pro děti. Ve Věznici Bělušice k tomuto účelu upravili a dovybavili venkovní prostory a část návštěvní místnosti a prostor pro pilotáž programu.

V norských věznicích se první impuls k programu poprvé objevil v roce 2003. Norská vězeňská služba se inspirovala ve Skotsku a postupně program vyvíjela do současné podoby, kterou převzala Česká vězeňská služba. Česká republika je tak první zemí, která tento zahraniční program v rámci mezinárodní spolupráce převzala.