V úterý žáci slavnostně starostovi města předali dopravní studii obsahující návrhy, jak zvýšit bezpečnost v okolí školy. Vypracoval ji dopravní odborník na základě školní mapy s nebezpečnými místy, kterou děti vytvořily před prázdninami. Základní škola Meziboří tak úspěšně ukončila školní projekt podpořený v letošním grantovém programu Na zelenou Nadace partnerství. Do jaké míry bude projekt zrealizován, rozhodnou zastupitelé města.

„Dopravní studie obsahuje šest částí. První návrh okružní křižovatky při vjezdu do města řeší jak rozhledy tak nutnost při vjezdu zpomalit. Druhá část se věnuje podrobněji technickému řešení přechodů a úpravě křižovatky ulice Potoční a ulice Okružní kde je navrženo jiné napojení,“ vysvětlil projektant studie Miloslav Kovač. „V ostatních případech jsou navrženy zejména bezpečné přechody a v celém průměru Okružní ulice je provedeno nové vodorovné značení na jednotnou šířku vozovky tři metry, pouze rozšíření v obloucích, čímž vznikne ve většině případů širší plocha pro pěší přičemž užší vozovka je sama osobě psychologickým momentem pro zmírnění rychlosti,“ dodal Kovač. Vzhledem k zimní údržbě jsou totiž chodníky v horském městě nereálné.

Peníze od nadace

Základní škola Meziboří na dopravní studii získala peníze od Nadace partnerství. Z padesáti podaných žádostí se svými žádostmi uspěly v grantovém programu jen dvě školy z Ústeckého kraje. „ Program Na zelenou je zaměřen na podporu bezpečných cest do školy a na zlepšení životního prostředí v okolí škol. Cílem programu je také podpora šetrné mobility a propagace zdravého životního stylu,“ vysvětli Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Cílem školního projektu je, aby zastupitelstvo uvolnilo na konkrétní dopravní řešení prostředky ze svého rozpočtu,“ dodal Patrný. Studii se věnovat budeme. Zastupitelé vytvoří plán čemu se budeme věnovat jako první. Záleží také na finančních prostředcích,“ řekl včera starosta města Miroslav Huml. Finančně jsme schopni zabezpečit křižovatku u školy. Vyřeší se to buď zpomalujícím semaforem nebo se nainstaluje měřič rychlosti. S kruhovým objezdem při vjezdu do města to bude horší,“ dodal starosta. Na kruhový objezd by město ve svém rozpočtu muselo najít přibližně deset milionů korun. Na křižovatku podle odhadů postačí půl milionu.