Práce s dětmi ji naplňovala natolik, že se rozhodla začít se výuce dětí od čtyř do třinácti let věnovat naplno. Stranou šly ovšem zažité přístupy. Učební plán vytvořila tak, aby probíhal zábavnou a hravou formou.

Ani nepostřehnou, že se učí

„Studenti jsou rozděleni podle věku a znalostí. Děti v hodinách zpívají, recitují, tvoří, hrají si, ale především se učí," popisuje Daniela Duchová. Velký důraz klade na individuální přístup, žáci jsou rozděleni do skupinek čtyř, ve výjimečných případech šesti dětí. V hodinách se mluví převážně anglicky. „Někde to funguje tak, že se mluví pouze anglicky. Když ale vidím, že dítě tápe, poradím mu česky. Ale převažuje anglický jazyk," vysvětluje.

Kurzy jsou vedeny tak, aby si děti osvojily slovní zásobu a základní gramatické jevy. „Využíváme principů zážitkového učení. Malým dětem třeba vyprávím příběh za pomoci plyšových hraček, postaviček, nebo obrázkových kartiček," popisuje lektorka.

Do kurzu je možné dítě přihlásit během celého školního roku. „Spousta věcí se opakuje a z vlastní zkušenosti vím, že dítě látku velice rychle dožene. Ale pokud by rodiče chtěli, mohu si vzít i individuální hodiny," říká Daniela Duchová. Zájemci se mohou přijít podívat na Den otevřených dveří, který se koná 18. září.

Dnes výuku anglického jazyka nabízí větší množství školek. Litvínovská mateřinka Kaštánek učí angličtinu předškoláky. „Formou odpolední zájmové činnosti u nás angličtinu vyučuje paní učitelka, která byla tři roky v Anglii. Pokud bych neměla někoho, kdo by cizí jazyk perfektně ovládal, výuku bych rodičům nenabízela," říká ředitelka školky Ilona Kuklová.

Speciální metoda má výsledky

Děti od dvou let i dospělí se mohou v anglickém jazyce zdokonalit také v mosteckých Aquachobotničkách. „Zakoupili jsme licenci na promyšlenou metodiku Mortimer, podle které se učí ve dvaceti zemích světa," přibližuje Martina Techlovská z Aquachobotniček.

Anglický jazyk je vyučován formou hry a za pomoci názorných pomůcek. Děti si díky této osvědčené metodě osvojí řeč v celých větách. „Sama jsem takto učila svou pětiletou dceru. Ještě neumí číst, přesto si v restauraci v cizině dokáže sama anglicky objednat třeba pití," říká Martina Techlovská.

Jedenkrát týdně mohou děti od čtyř let a navštěvovat jazykový kroužek také ve Středisku volného času v Mostě. Nabízí výuku anglického i francouzského jazyka.