Jaké jsou vaše aktivity? Jak trávíte volný čas?
Co se týče mých nepolitických aktivit, tak jsem předsedkyně školské rady Podkrušnohorského gymnázia, dále předsedkyně komise sociálně právní ochrany dětí. Od jara 2010 působím jako pacientská ombudsmanka pro Ústecký kraj. Jsem členkou redakční rady časopisu pro handicapované Můžeš. Další nepolitickou, tedy občanskou aktivitou je boj proti korupci - v posledních letech s pochybnými a předraženými nákupy zdravotnických přístrojů pro nemocnice patřící pod Krajskou zdravotní. Ve volném čase mě baví kondiční cvičení a běh, pro který mě získal můj muž. Je to neuvěřitelné, jak se člověk během relaxuje a vypustí přebytečný adrenalin. A občas relaxuji nákupy (nikoliv potravin).

Politické aktivity?
Jsem zastupitelka města Mostu.

Je možné, že někteří naši čtenáři neví, jaké máte povolání. Jaká je tedy vaše práce? A budete zvládat politiku i lékařství najednou?
V současnosti pracuji jako plně privátní dětský neurolog pro okresy Most a Louny. Jednou za čtrnáct dnů ordinuji střídavě v Žatci a v Duchcově. Pravidelně dojíždím na kojenecký ústav v Mostě. Svou práci mám velmi ráda a neumím si představit, že bych s ní skončila v případě zvolení do senátu. Vím, že vrcholná politika je tak trochu akváriem a hrozí v ní absolutní odtržení od skutečné životní reality. Vidíme to na spoustě příkladů. Pokud budu zvolena do senátu, určitě budu i nadále pracovat jako lékařka a do Prahy se stěhovat nemíním. Při vhodné organizaci práce budu schopna plnit úkoly politické a současně plnohodnotně pracovat jako lékařka.

Jak jste se dostala v minulosti do politiky?
To, že jsem se ocitla v politice, byla vlastně náhoda. Před několika lety mě oslovili přátelé, zda bych nechtěla kandidovat za nezávislé politické hnutí. Souhlasila jsem a stala se komunální političkou – již 8 let. Začala jsem řešit řadu problémů a začala jsem zjišťovat, co bych vlastně chtěla pro náš region a pro obor zdravotnictví.

S čím konkrétně jdete do voleb?
Můj volební program je následující: Boj proti korupci a jejímu prorůstání do politiky. Transparentní zadávání veřejných zakázek, zveřejňování zakázek na internetu. Zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky za účelem zamezení jejich odchodu do zahraničí nebo do třetí sféry. Tím i zlepšení péče o občany České republiky. Odstranění zneužívání sociálních výhod. Zavedení systému veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané jako podmínku vyplácení dávek. Zřizování více škol a tříd pro dyslektické děti a děti s poruchou koncentrace. Zřizování více škol a tříd pro dyslektické děti a děti s poruchou koncentrace. Vytvoření podmínek pro vznik chráněných dílen pro zaměstnáni našich handicapovaných spoluobčanů. Zrušení nemravné přestupkové imunity a doživotní imunity zákonodárců. Zjednodušování legislativního procesu, nevytváření nesmyslných a nadbytečných změn zákonů a tzv. „přílepků“ k zákonům. Rovnoprávný vztah politiků k občanům, odstranění všech forem arogance moci a přehlíživého postoje k občanům. Rovnoprávný vztah politiků k občanům, odstranění všech forem arogance moci a přehlíživého postoje k občanům.

Proč by si lidé pro svůj hlas měli vybrat právě Vás?
Již T. G. Masaryk říkal, že člověka poznáte podle toho, jak pro vás pracuje. Já si myslím, že na rozdíl od planých proklamací politických stran mám za sebou kus práce v boji proti strašné korupci v ČR, kde se dle skromných výpočtů ročně ztrácí 180 miliard Kč, tedy vlastně celý státní schodek! Všichni víme, kdo z těchto peněz profituje. Proč není dosud povinnost prokázat původ majetku? Vždyť je to tak jednoduché, když nekradu. Pustila jsem se do boje s předraženými nákupy zdravotnických přístrojů pro nemocnice patřící pod Krajskou zdravotní. Výsledkem byl zákaz vstupu na dětské oddělení v Mostě, ačkoli za mě není plnohodnotná náhrada v péči o neurologicky nemocné děti. Letos jsem byla odměněna Cenou Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou uděluje Nadace Charty 77.

Projeví se nějak vaše případné působení v senátu na našem regionu?
Pokud budu zvolena do Senátu , budu se věnovat samozřejmě zdravotnictví a problematice mého rodného Mostecka, které je naším státem jen využíváno jako zdroj surovin a energie. Pokud bude můj boj proti korupci úspěšný a podaří se od základu změnit řadu právních norem, pak se výsledek projeví v celé ČR, bude více peněz na všechno i v mém rodném Mostecku , jehož problematika bude pro mě prioritní jako vždy byla . Budu komunikovat s voliči, kteří mě sami nejlépe upozorní, co je nejvíce tíží a co by chtěli. Nikdy neslibuji to, co nemohu splnit…

Koho z ostatních kandidátů do senátu považujete za největšího politického konkurenta?
Všechny kandidáty z ostatních politických stran a hnutí považuji za rovnocenné soupeře.

Alena Průšová