Chceme se totiž připojit k zástupům lidí, kteří si přejí, aby zdravotnictví v Mostě bylo na co nejvyšší úrovni. Zatím to tak nevypadá. Nemocnice Most čelí kromě dvou návrhů na podání obžaloby také dalším devíti trestním oznámením. „Policie v těchto případech prošetřuje případné pochybení zdravotnického personálu,“ sdělila Deníku mluvčí Okresního ředitelství Policie České republiky Alena Bartošová. Trestní oznámení, nespokojení pacienti, úmrtí novorozených dětí, to vše přimělo obyvatele Mostecka, aby založili podpisovou akci pod záštitou Svazu pacientů České republiky na podporu zkvalitnění péče v Nemocnici Most. Připojily se tisíce lidí. Přesto je i řada lidí, kteří tyto aktivity neschvalují. Jde především o ty, kteří byli v nemocnici spokojení. Organizátorkami celé petice byly Blanka Cicková, nyní již vedoucí mostecké pobočky Svazu pacientů České republiky, a její dcera Blanka Matysová, která do mostecké nemocnice na gynekologicko - porodnické oddělení přišla porodit své první dítě. Rodila ovšem s pocitem, že její dítě je již mrtvé. Tuto informaci se dozvěděla chvíli před porodem, když jí porodník řekl, že plod chlapce je již mrtvý asi deset dní. Petici se rozhodly založit ve chvíli, když si v novinách přečetly o dalším úmrtí novorozence, a to vinou lékaře. Petice na podporu zkvalitnění péče v mostecké nemocnici a proti její likvidaci spustila vlnu ohlasů a na nemocnici se začaly valit trestní oznámení a žaloby. A to nejen na gynekologicko - porodnické oddělení, začaly se ozývat lidé z Mostecka, kteří nebyly spokojeni s péčí a kvalitou lékařské péče v mostecké nemocnici. Právě kvůli záporným ohlasům na gynekologicko - porodnické oddělení ředitel Nemocnice Most provedl několik opatření, aby nedocházelo k dalším podivným úmrtím a pochybením stávajících lékařů. Jedním z nich bylo také odvolání primáře. Na jeho místo po absolvování výběrového řízení nastoupil Jiří Krhounek. S tím ovšem mostecké pacientky spokojené nebyly. Na postu primáře si většina z nich představovala uznávaného, nyní již bývalého porodníka v mostecké nemocnici Mariána Kacerovského. Petice, kterou organizovala Blanka Cicková a na kterou se podepsalo okolo čtyř tisíc Mostečanů, měla zamezit také převodu Nemocnice Most, která je nyní příspěvkovou organizací, na akciovou společnost spadající pod společnost Krajská zdravotní. „Obáváme se toho, že pokud bude mostecká nemocnice převedena na akciovou společnost, zhorší se dostupnost poskytované zdravotní péče a budou se postupně rozprodávat části jejích budov, až se nakonec rozprodá celá. Tomu chceme zamezit,“ řekla Deníku Blanka Cicková. K převodu mostecké nemocnice dojde již 1. července tohoto roku. Právě o převodu krajských nemocnic na akciové společnosti jednal také minulý týden náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala se zástupci Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK - SČL) , členy Rady Ústeckého kraje, ředitelem Krajské zdravotní, zástupci krajských nemocnic a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Na jednání zajímalo krajského koordinátora LOK – SČL Michala Hanauera zajištění lékařské péče v nově organizovaných krajských zdravotních zařízeních po transformaci do akciové společnosti, jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj. „Struktura zdravotních zařízení zůstává stejná, zdravotní péče je zajištěna délkou trvání smluv mezi poskytovatelem zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala. „Nyní probíhají pracovní schůzky se zdravotními pojišťovnami a v současné době nelze říci, že bychom se přikláněli k variantě jedné smlouvy za celou Krajskou zdravotní nebo k smlouvám pojišťoven s jednotlivými odštěpnými závody. Naší snahou je dojednat pro zdravotnická zařízení v Krajské zdravotní takové smluvní vztahy, které budou pro naše organizace i pro jejich zaměstnance, od lékařů po obslužný personál, co nejvýhodnější,“ upřesnil Petr Fiala. „Po schůzce jsem nabyl přesvědčení, že jak představitelům krajské samosprávy, tak zástupcům lékařského odborového klubu záleží na tom, aby nemocnice i po změně právní formy fungovaly co nejlépe,“ konstatoval Fiala.