Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkJak jste loni čelili ve Skršíně, Chrámcích a Dobrčicích koronavirové krizi a jak ji zvládáte letos?
Určitě se zkomplikovalo čerpání peněz od státu. Loni pozastavil některé dotační tituly, což byl pro nás problém. V letošním roce se v tomto ohledu situace zlepšila a s vyhlášenými dotačními programy se seznamujeme. Je to ale běh na dlouhou trať, navíc příspěvky od státu nejsou vždy pro obce finančně výhodné. Bohužel, současná doba ekonomice nepomáhá. Co se týče běžného života během covidu, naše ženy loni například šily pro obyvatele roušky, když se ještě mohly nosit. Nyní řešíme možnost očkování v naší obci, pokud by byl zájem. Ten nápad dostal jeden místní občan. Jde o to, že by se zajistila vakcína, domluvil by se zdravotník a vyhradil se prostor na obecním úřadě, kde bychom nabídli obyvatelům našich obcí proočkování.

Chystáte teď nějaké kulturní nebo společenské akce?
Naplánovaných jich máme na letošek opět docela dost, ale záleží na tom, zda pandemická situace umožní jejich uspořádání. Na 5. dubna, kde je Velikonoční pondělí, jsme chtěli udělat setkání lidí na návsi a koncem dubna pálení čarodějnic. Snad se už podaří Den dětí na hřišti ve Skršíně, kde to máme v plánu 5. června. Pak by měl být program k ukončení léta, v říjnu drakiáda, v listopadu lampionový průvod a rozsvícení vánočního stromečku a v prosinci tradiční čert a Mikuláš a pak vánoční besídka pro děti.

Jak jste na tom v současné době s investičními akcemi? Co byste chtěli v rámci letošního rozpočtu podniknout?
Letos bychom určitě chtěli dokončit realizaci stavby čistírny odpadních vod v Chrámcích. Pak jsme na tento rok naplánovali také dopravně bezpečnostní opatření v Chrámcích, kde je třeba udělat přechod pro chodce a snížit rychlost projíždějících aut, protože nám tu řidiči jezdí tak, jak se nemá. Už máme souhlasné stanovisko od Policie ČR, ale je nutné vyřídit ještě další záležitosti. Dále chceme v obci Skršín posunout hranici pozemků nad novou obytnou zónu, snížit rychlost v obci na třicet kilometrů za hodinu a vymoci i dodržování zákazu průjezdu aut nad tři a půl tuny. To omezení v obci sice je, ale řidiči ho bohužel stejně nedodržují. Je to silnice první třídy, takže řešíme s úřady, zda by šlo na ní udělat buď příčné prahy, vyvýšené přechody pro chodce nebo jakékoliv jiné opatření, které by zvýšilo bezpečnost a usnadnilo lidem přecházení silnice. Mezi Skršínem a Chrámcemi je v poslední době docela velká nehodovost.

Zdroj: DeníkDoprava je u vás největším problémem, kterým se zabýváte?
Dá se říct, že ano. Tady u nás jsou problémy převážně dopravního rázu.

Máte nějaký dlouhodobý rozvojový záměr, který se týká bydlení nebo života v obcích?
Pro nás je nejdůležitější dostat kanalizaci do obce Dobrčice a zajistit kompletně čištění odpadních vod na zastavěném území. Dosud tu lidé mají septiky a pravidelný vývoz žumpy během roku je finančně nákladný.

Skršín, Dobrčice, Chrámce
Obecní úřad Skršín zajišťuje správu tří obcí: Skršín, Dobrčice, Chrámce. V těchto vesničkách žije dohromady necelých tři sta stálých obyvatel. Na katastru působí také chalupáři a zahrádkáři. První písemná zmínka o Skršínu je z roku 1100, Dobrčice a Chrámce jsou známy od 14. století. Největšího rozkvětu obce zažily na přelomu 19. a 20. století, kde ve stovce domů žilo přes 500 obyvatel. Věnovali se zejména zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Chrámce jsou ovocnářskou a vinařskou oblastí. V obcích není škola ani školka, děti dojíždějí jinam.