Cinknutí tramvaje v Mostě je oproti tomu óda na radost. Tady jezdí jeden kamion za druhým a mezi nimi osobní auta. Přejít v Havrani rušnou tranzitní silnici I/27, abyste se dostali do druhé části obce a mohli si nakoupit, chce pevné nervy, velkou obezřetnost a hlavně čas. Jenže nejde jen o přecházení. Lidé, kteří u silnice bydlí, neznají ticho ani čistý vzduch.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Silnice, to je tady jediný nešvar,“ povzdechne si 48letá Kateřina, která žije v Havrani od dětství. Silnici spojující sever a jih Čech má přímo před nosem. Z bytu vidí na benzinku i auta, která obcí jen projíždějí. „Není to jen o koukání, ale taky je slyším,“ dodává. I ona by uvítala obchvat Havraně. „Ale ten než bude, tak já už tady nebudu,“ směje se Kateřina.

Je to ale trpký smích. Obec je poslední na řadě. Žádá o obchvat už přes patnáct let. Velemyšleves už ho má, Žíželice čekají na letošní první výkop. Dlouhodobý problém s automobilismem v Havrani ukazuje, že život na venkově není vždy idylický. Jedna z obyvatelek předloni napočítala 600 aut za hodinu. „Mělo by se něco dělat s dopravou,“ prohlásila tehdy na zasedání zastupitelstva.

Řemeslníci zazdívají zchátralý objekt bývalého národního výboru v Havrani na Mostecku
V Havrani zabezpečují opuštěný národní výbor. Mohl by být opět úřední budovou

Obec dělá, co může. Tlačí na státní i regionální instituce. Například v roce 2018 připomínkovala studii obchvatu. V roce 2016 obecní úřad varoval, že počet aut roste, protože v nedalekých velkých průmyslových zónách Joseph a Triangle přibývá továren. „Sedmadvacítka nás trápí. Mnohdy, když je po směně, tak není možné třeba patnáct minut vyjet z obce nebo vjet do obce. Chtěli bychom, aby se obchvat realizoval co nejdříve,“ řekla ve své kanceláři starostka Zdeňka Smetanová. Přestože je životní optimistkou, v tomto případě je skeptická. Starosti jí dělá, že příprava projektu potrvá velmi dlouho.

Koridor pro západní obchvat Havraně je přitom vymezen v zásadách rozvoje Ústeckého kraje a s jako veřejně prospěšnou stavbou s ním počítá územní plán obce. Jak dlouho a složitě se obchvat projednává, naznačuje zápis ze zasedání zastupitelstva z června 2006, kde se píše: „Zastupitelstvo ukládá starostce obce vznést požadavek na urychlenou realizaci obchvatu silnice I/27 na vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy“. Ani to moc nepomohlo. Funkce vládního zmocněnce se mezitím zrušila, takže obci nezbylo nic jiného než celou záležitost urgovat u jiných orgánů, například u Hospodářské a sociální rady Mostecka a ministerstva dopravy.

Ministerstvo na základě zpracované technickoekonomické studie schválilo v únoru 2020 záměr projektu a rozhodlo o další přípravě. „V současné době probíhá zpracování dokumentace EIA, včetně potřebných průzkumů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ sdělila Deníku Martina Vavrochová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pokud záměr vyjde z tohoto ekologického řízení s kladným závazným stanoviskem, bude se pokračovat inženýrsko-geologickými průzkumy a dalšími stupni projektové dokumentace až k územnímu a stavebnímu řízení.

Tvrz v obci Patokryje je starobylou památkou.
Mostecko má svou tvrz. Tyčí se nad řekou Srpina a znají ji hlavně místní

„Termín realizace stavby se bude v čase měnit v závislosti na postupu přípravy a příslušných řízení. V současné době je realizace plánována v letech 2027 až 2029,“ dodala Vavrochová. ŘSD podle ní zatím žádné komplikace nezaznamenalo. Technické řešení stavby se rozpracuje v dalších stupních dokumentace.

Jisté ale je, že silnice se posune směrem na západ k osadě Saběnice, která patří Havrani. Omezí nějak přiblížení dopravy obyvatele této osady? Tahle otázka se řeší už dlouho a byla i součástí připomínkování studie. Saběničtí spoléhají například na to, že vítr většinou fouká od Krušných hor, což má omezit zplodiny z aut. Hlučnost by měly řešit navržené protihlukové bariéry. Podstatné také je, že obchvat neodřízne Saběnice od Havraně. V plánu je nová spojovací silnice, která má křižovat přeloženou I/27 podjezdem. V rámci mimoúrovňového křížení Saběničtí prosazují cestu pro pěší. „Mezi Saběnicemi a Havraní by měl být i chodník, abychom byli stále součástí jednoho celku,“ řekl zastupitel Petr Vinař, který bydlí v Saběnicích. Obyvatelé osady mají v Havrani zázemí, například obecní úřad, obchod, poštu, školku a sokolovnu, která se bude letos rekonstruovat a stane se moderním společenským centrem.

Podle Vinaře by se měl v budoucnu kvůli nárůstu dopravy vybudovat také obchvat Saběnic. Jedná se o přeložku silnice 251 (Blažim-Havraň-Sušany-Jirkov), která vede přes Saběnice a při případném obchvatu by vedla přes pole nad osadou.

Obchvat Havraně

Cílem plánovaného obchvatu Havraně je podle ŘSD hlavně odvést tranzitní dopravu ze silnice I/27 mimo zastavěné území, čímž významně klesne dopravní zatížení v obci. Nový koridor má zároveň zvýšit bezpečnost a zlepšit životního prostředí obyvatel. Také se očekává zlepšení jízdních parametrů I/27 a silniční provoz má být v tomto úseku plynulejší.

Z databáze chystaných projektů ŘSD vyplývá, že obchvat bude dlouhý 4,5 kilometru a mohl by se otevřít v roce 2030. To je ale optimistický scénář. Záměr odhadovaný na 450 milionů korun (bez DPH) zahrnuje také čtyři mosty a úpravy a přeložky přilehlých komunikací.

Modelka Tereza Bohuslavová
Modelka z Mostu uspěla na dálku v Malajsii. Kvůli pandemii ale přišla o zakázky

Zamýšlená trasa obchází Havraňské rybníky a kříží široké podmáčené údolí říčky Srpina, kde je lokální biocentrum. Obchvat vede volným terénem převážně po rovinatých loukách. Trasa nevyžaduje demolice objektů. Protihluková opatření prověří hlukové studie.

Silnice I/27 spojuje Ústecký kraj s jihem ČR a navazuje na mezinárodní silniční síť. Začíná v Dubí a pokračuje přes Litvínov, Most a Žatec až do Plzně a dále k hraničnímu přechodu Železná Ruda.

Na území Ústeckého kraje je silnice značně dopravně zatížená. Mezi Mostem a Žatcem kříží dálnici D7 Praha–Louny–Chomutov–Hora Svatého Šebestiána. „Právě úsek I/27 přes Havraň slouží jako přivaděč Mostu k dálnici. To má za následek vysokou intenzitu provozu, která na průjezdu obcí přesahuje hranici sedmi tisíc vozidel za 24 hodin,“ upozorňuje ŘSD.