Spolek žen vznikl před dvěma lety, aby sdružil místní ženy bez omezení věku, které chtějí být aktivní a prospěšné v různých činnostech, kulturních, sportovních, společenských a zároveň i pracovních po dohodě s obecním úřadem. Podle bývalé zastupitelky Libuše Wildové zrod nové iniciativy souvisel s tím, že mladší generace zastupitelů neměla tolik času a energie na vymýšlení a pořádání akcí pro děti i dospělé.

„Napadlo nás, že uděláme Spolek žen složený z dobrovolnic, o kterých víme, že rády přiloží ruce k dílu. Daly jsme se s děvčaty dohromady a začaly jsme pomáhat panu starostovi. Hrabaly jsme, kopaly, sázely. Jsme tu pro údržbu obce i pro kulturní a společenskou činnost,“ uvedla činorodá seniorka. Když obec ženy o něco požádá, může se spolehnout, že jejich spolek pomůže. „Spolupráce funguje bezvadně,“ řekl starosta Jiří Mooz.

Spolek žen není úředně registrovaný. Je to neformální seskupení dvanácti žen, které se rozhodly společně obci pomáhat a posilovat místní komunitní život. Za pomoc jim nechal starosta udělat spolková trička a mikiny, takže když se v obci něco koná nebo přijede delegace, spolek nastoupí ve svých úborech.

Zdroj: Deník

Ženy ve spolku jsou spíše staršího věku. „Dominují seniorky, ale máme i děvčata, která jsou zaměstnána. Když chystáme nějakou akci, tak ji organizujeme tak, aby se jí mohla zúčastnit všechna děvčata, což znamená hlavně v odpoledních hodinách nebo k večeru,“ vysvětlila Libuše Wildová.

Ženy mají na sebe telefonní kontakt a když je třeba, tak si dají vědět a sejdou se. Každý měsíc mezi sebou vybírají malou finanční částku, aby bylo na výlety nebo na kafíčko. K veřejným akcím, které by rády s obcí uskutečnily, patří oblíbené letní vodní hrátky na brandovském rybníku. „Není to málo práce. Snad to situace umožní,“ dodala zástupkyně Spolku žen.

O spolku píše pravidelně Brandovský zpravodaj, který vydává místní samospráva. „Obecní úřad děkuje spolku žen za jarní úklid v obci,“ napsal zpravodaj v květnu. Těsně před covidem, v únoru 2020, sehrály ženy z brandovského spolku divadelní představení Perníková chaloupka, které si samy zrežírovaly a na které se přišlo podívat do obecního kulturního sálu přes osmdesát lidí. Dobrovolnice také vyčistily a zasadily květiny do obecních květináčů a pomohly při údržbě svahu před osázením rostlin zahrady u kulturního sálu. Na konci července uspořádají pro rodiny s dětmi dobrodružnou cestu za pokladem.

Brandov se nachází u hranic s Německem v zalesněném výběžku tvořeném vodními toky Svídnice, Flájským a Načetínským potokem v nadmořské výšce 543 metrů. Dominantou obce je barokní kostel sv. Michaela archanděla, který byl na konci 20. století zrekonstruován, v roce 2003 vysvěcen a předán do vlastnictví obce. Obec je vyhledávanou rekreační lokalitou, propojenou značenými turistickými stezkami s dalšími místy Krušných hor na obou stranách hranic. Do obce zajíždí autobusová linka Litvínov - Olbernhau.