Padesátiletý údržbář Martin Kulhánek zametá obecní cestu u bývalé odolické školy. Je to už dávno, co do ní chodil. „V létě jsme hráli fotbal tady na té louce,“ zavzpomíná a ukáže na sousední palouk. Z malé školy vedle za plotem je teď soukromý obytný dům. U zrušené tělocvičny bečí ovce. I v Odolicích, stejně jako v nedalekém Bedřichově Světci, kde Martin bydlí, se dost věcí změnilo. Obě vísky spadají pod obec Bělušice, která leží mezi nimi, v krajině kopečků, luk a polí. V usedlostech na okraji CHKO České středohoří žije jen přes dvě stě lidí. „Je tu klid, ale není tu krám. Tři vesnice, a žádný obchod,“ snaží se údržbář vystihnout místní genius loci.

close info Zdroj: Deník zoom_in Když je řeč o problémech, dvaasedmdesátiletá Jana z Bělušic zmíní zápach z čističky odpadních vod, kamiony jezdící přes obec do místní věznice, ale pak stejně skončí u občanské vybavenosti. „My nemáme nic. Obchod tady kdysi byl a bylo by dobře, kdyby se znovu otevřel, protože i pro základní potraviny musíme jezdit do města,“ svěřuje se seniorka při cestě na autobus. Na krajské dopravě je závislá - žije sama a auto nemá. Když onemocní, musí ji zásobovat příbuzní. Mladší žena, která Janu doprovází, říká, že bez auta je to na venkově složité i pro lidi v produktivním věku. „Kdyby chtěl někdo pracovat v továrně dál od Mostu, tak se sem po odpolední nedostane,“ dodává. Podobné je to se zdravotní péčí, která také vyžaduje cestování. Klidnější život na vsi ale její nevýhody vyvažuje.

Podle starostky Evy Jelínkové by se obchod nevyplatil. Proto skončil. Lidé, co dojíždějí za prací, si nakoupí ve městě, a těch pár, co chodilo jen pro základní věci, krám neudrží. V Bělušicích letos zavřela i soukromá hospoda. „Je to škoda. Dělali jsme tam ples, teď ale bude problém, protože nemáme sál,“ sděluje starostka. V Bedřichově Světci je sice obecní dům, ale prostory jsou na ples malé. Po rekonstrukci interiéru by se mohly v „kulturáku“ konat menší oslavy nebo akce pro rodiny s dětmi. V obci už funguje klub Běloušek, v němž se děti scházejí jednou měsíčně a učí se například vyrábět dekorace a drobné dárky. Po covidové odmlce se má činnost klubu opět vrátit do normálu.

Loni v Bedřichově Světci dokončili veřejné osvětlení, což byla větší investiční akce. Letos Bělušice ve spolupráci s Místní akční skupinou Naděje chtějí s pomocí dotace udělat oddechové zóny s lavičkami pro místní obyvatele i pro turisty a cyklisty, kteří jezdí do okolí na výlety a míří hlavně na vrch Milá, kde je přírodní rezervace.

V sobotu 12. června Bělušice po dlouhé době opět obnoví společenský život. U obecního úřadu bude za podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka malý Dětský den se soutěžemi a opékáním vuřtů. Největší akce, Bělušické slavnosti, mají být v červenci. Starostka doufá, že protiepidemická opatření to umožní. Kapely jsou objednané a počítá se i s atrakcemi pro děti. V červenci, na svatého Jakuba, je v plánu i mše v malém kostele v Bedřichově Světci, který je mimořádně cennou kulturní památkou a má se dál opravovat. „Z toho mám také radost,“ říká starostka. Areál kostela sv. Jakuba Staršího pochází z první poloviny 13. století a je nejstarší dochovanou stavbou v okresu Most. V květnu se v kostele projednával s veřejností projektový záměr na obnovu střechy a krovu. Zástupci farnosti představili chystané práce a další plány do budoucna, kdy by obnovu kostela mohla financovat Evropská unie.

Bělušice, Odolice a Bedřichův Světec jsou dobrým tipem na jednodenní výlet. Lze ho spojit s výšlapem na Milou nebo s delší procházkou po naučné stezce Bělušice – Skršín, které je dlouhá 10 kilometrů a má 13 zastavení s informačními panely. V Bělušicích zastavuje vlak Švestkové dráhy, který jezdí z Mostu jednou za dvě hodiny.

„Je tu nádherný klid,“ tvrdí jeden ze starousedlíků v Odolicích, kam párkrát za den zajíždí jen autobus. Ani tady by se podle starousedlíka obchůdek neuživil. Uvítal by ale, aby se úřady na venkově víc staraly o apatické starší lidi, kteří nemají třeba ani televizi natož internet a nechtějí jet do města na očkování proti covidu. „Měli by je očkovat mobilní týmy,“ doporučuje muž.

Zajímavosti
Na okraji obce Bělušice je věznice. Vnikla v roce 1958 jako nápravně pracovní tábor (NPT). Vězni na zahradě chovají včely a stáčejí med.
Románsko-gotický kostel v Bedřichově Světci má fresky ze 14. století a je nejstarší památkou na území okresu Most. Kostel byl kdysi součástí šlechtického dvorce. Objekt se otevírá jen mimořádně.