Většina občanů však potvrdila, že se jim přístup těžařů v komunikaci s lidmi nelíbí. Poukázali na to, že se těžaři nabízejí, že kdykoliv přijedou k lidem do Jiřetína diskutovat. „Když už konečně tu možnost mluvit přímo s námi mají, tak odmítnou,“ ozvalo se hned několik hlasů z řad přítomných.
„Opakovaně jsme k jednání a debatě vyzývali zastupitele Horního Jiřetína, vždy s negativní odezvou. Nevidíme nyní důvod k diskuzi v rámci zábavného odpoledne, jak je uvedeno na pozvánce, jde o příliš závažné téma,“ vysvětlila důvod odmítnutí diskutovat přímo s lidmi tisková mluvčí Mostecké uhelné Liběna Novotná a dodala, že co je nejpodstatnější: s desítkami, vlastně stovkami lidí, kteří byli ochotni jim naslouchat, bavit se o budoucnosti, s nimi průběžně diskutovali a jsou i nyní s řadou z nich v kontaktu.
Ačkoliv většina přítomných si hájila právo zůstat ve svých domovech, i těžaři měli své zastánce, kteří se nebáli říci svůj názor. „Já se nechci stěhovat. Nicméně my těžbě těžko zabráníme. Musím říct, že mi Mostecká uhelná dala slušnou nabídku. Kdo mi zajistí, že mi dají takovou nabídku i za několik let, když vedení odmítá s těžaři komunikovat?“ zeptal se místostarosty Vladimíra Buřta Jiří Podojil, který se kvůli uhlí již musel stěhovat. Buřt vysvětlil, že zájmy těžařů a obce jsou natolik rozdílné, že střet zájmu vyřešit nemohou.
Také zastupitel Petr Leichner ze sdružení Dialog, které si získalo voliče tím, že bude s těžaři v kontaktu, aby mohli získávat pro lidi potřebné informace ohledně záměrů těžby a případných podmínek likvidace obce, podotkl, že v současné době je komunikace na mrtvém bodě. „Naposledy jsem mluvil s Liběnou Novotnou před měsícem. To, že nyní mají jakési informační embargo, si myslím, že není nejlepší tah z jejich strany,“ vyjádřil se Leichner.
Redaktory Deníku opět upozornilo několik občanů, že se dosud nedočkali odpovědi na své dotazy. „Několikrát jsem se snažil dovolat i do jejich centra, pokaždé mi to nikdo nezvedl, neodpověděla mi ani tisková mluvčí,“ řekl Miloslav Kout. K problému se už dříve Novotná vyjádřila, že jí některé e–maily doručené nejsou. „Na webu je mé telefonní číslo, lidé si mohou ověřit, zda mi byl e–mail doručen.“