Město chce na uvolněném prostranství vybudovat parkovací objekt. Záměr radní schválili loni a nechali pořídit architektonicko-dopravní studii. Připravená plocha se zatím zatravní.

Postupná likvidace několika opuštěných školních budov začala 1. července a stála více než sedm milionů korun.

Škola byla v provozu v letech 1988 až 2005, kdy zanikla kvůli poklesu počtu žáků v Mostě. Pavilony se po zrušení výuky nepodařilo dlouhodobě jinak využít, pronajmout ani prodat. V těsném sousedství je nadále v provozu 18. ZŠ, která se 17. ZŠ sdílela oplocený areál.