Zhruba stovka zemědělců ze 4 okresů se sešla před Intersparem. Protestují proti dovozu masa z Rakouska do České republiky. Kritizují Interspar, že omezil prodej českého masa, což může pro zemědělce znamenat likvidaci. Interspar je otevřený, zemědělci před vchodem rozdávají letáky a prodávají české maso a uzeniny. Z vnitřku Intersparu byli vykázáni. Jedna z příjezdových cest je zablokovaná. Mezi demonstranty jsou i mostecký sedlák Jan Raiter či vinař Ivan Váňa. Všude se ozývají hesla: Kupujte české maso. Zemědělci chtějí stejné podmínky jako jiné země EU. Nyní na místě není nikdo ze zástupců Intersparu. Stejná demonstrace se právě koná před Intersparem v Litoměřicích.

11.15 - Demonstrace byla ukončena. Zástupkyně Agrární komory v Mostě Ludmila Holadová hodnotí akci za vydařenou. Demonstrace proběhla v klidu, bez emocí a vulgarit. V tuto chvíli se zemědělci rozcházejí do svých domovů. Podle Holadové nechtějí zemědělci dělat problémy, ale chtějí jednat s politiky, aby donutili prodejce, aby prodávali více českého masa. Věří v dohodu.

Stanovisko Intersparu:

Společnost SPAR Česká obchodní společnost, provozovatel sítě hypermarketů Interspar, považuje protesty Agrární komory za neodůvodněné. Rozhodování o konkrétních subjektech, které dodávají své produkty do sítě obchodů Interspar, je vždy motivováno naší snahou nabídnout zákazníkům nejkvalitnější zboží vkompletní šíři a dostatečném množství. Interspar, jakožto kvalitativně zaměřený řetězec, ani nemůže vůči svým zákazníkům postupovat jinak. To se týká jak dodávek masa, tak i všech ostatních druhů potravin. Zároveň podotýkáme, že je zhruba 80 procentveškerého sortimentu potravin prodávaného vhypermarketech Interspar tuzemského původu. Proto nás mrzí, že se protestní akce Agrární komory, které mají podporovat odbyt tuzemských potravin, odehrály před obchody Interspar. Hypermarkety Interspar totiž mají na svých pultech zcela jistě jedno znejvětších zastoupení českých potravin ze všech řetězců vČR aInterspar by tak měl být pro české zemědělce spíše vítaným partnerem a nikoli naopak. To se týká i velké části z nově dodávaného zpracovaného masa od zahraničního dodavatele To totiž pochází od českých chovatelů, kteří své produkty sami vyváží. U hovězího masa tento podíl dosahuje až 80 procent. Protestní akce Agrární komory považuje SPAR za neodůvodněné i ve světle skutečnosti, že jsou zdaleka největšími dovozci masa do ČR tuzemské masokombináty a obchodní firmy. Nesporným faktem také zůstává, že podobné nátlakové akce velmi komplikují a ohrožují obchodní jednání, které SPAR vsoučasnosti vede sněkterými tuzemskými masokombináty.

Stanovisko zamědělců:

 

Proč akci děláme?My zemědělci vyrábíme pro zpracovatele suroviny, ze kterých se vyrábí potraviny. Většina potravin je prodávána přes obchodní řetězce (75% maloobchodního obratu), které jsou vzahraničních rukou. Po vstupu do Evropské unie dochází kprudkému nárůstu dovozů potravin ze zahraničí a vytlačování potravin našich. Příklad za všechny: dovoz vepřového masa vr. 2005 za 2 mld. Kč, vroce 2006 za 6,1 mld. Kč!

Proč jsme jako cíl protestů vybrali INTERSPAR?Proto, že jako první přistoupil kdrastickému omezení odběru českých potravin – od 1.3.2007 zásobuj polovinu svých hypermarketů hovězím a vepřovým masem, které nakupuj vRakousku. Pokud bychom tento krok nechali bez povšimnutí, přikročil by řetězec i u zbývajících hypermarketů kpřerušení nákupů masa vČR.

Interspar argumentuje, že dovážené maso je z českého dobytka poraženého v Rakousku. Ano, od počátku března tohoto roku se dramaticky zvýšila poptávka rakouských jatek zejména po vyřazených kravách – proč asi? Proč má hlavní zisk, přidaná hodnota při finalizaci výrobku, zůstat vRakousku? Proč se řeší zaměstnanost rakouských zpracovatelů na náš účet (od vstupu do EU snížil český potravinářský průmysl zaměstnanost o 7.000 pracovníků)

Hlavní cíle akce: Přinutit obchodní řetězce, aby problém českých potravin vzaly vážně, přinutit české politiky, aby se problémem obchodních řetězců začali konečně zabývat, požádat české občany o pomoc – aby kupovali české potraviny.