Jedná se o spoje, které byly do jízdních řádů zavedeny kvůli dopravě zaměstnanců do závodů společností IPS Alpha a Hitachi, které sídlí v průmyslové zóně Triangle na Žatecku.
Investoři vzóně si podle radních vsoučasnosti svoz zaměstnanců objednávají u jiné firmy, jimi placené spoje přepravují výhradně jejich zaměstnance.
„Rozhodnutím krajské rady budou zjízdních řádů autobusových linek vyjmuty spoje, které vpodstatě jezdily ve shodných časech stouto dopravou a které zaměstnaci, dopravující se do Triangle, využívali jen zřídka,“ informoval František Janačík z kanceláře krajského hejtmana.
Tímto rozhodnutím ušetří Ústecký kraj vtomto roce 484 tisíc korun.
Podle radních spoje budou do jízdních řádů vráceny poté, kdy vzóně zahájí činnost další investoři a nároky na počty přepravovaných zaměstnanců vzrostou.
Ve středu 10. října se v průmyslové zóně Triangle slavnostně otevře závod společnosti IPS Alpha Technology Europe. Ceremoniálu se za Ústecký kraj zúčastní hejtman Jiří Šulc, zástupce a náměstek hejtmana Radek Vonka, náměstek hejtmana Petr Fiala a radní Milan Franc a Pavel Kouda.
IPS Alpha vyrábí displeje pro LCD televizory pod značkami Panasonic, Hitachi a Toshiba.