Celkem deset velkých úkolů, které mají zvýšit zaměstnanost, si stanovila Hospodářská a sociální rada Mostecka. Nejtěžší úkoly mají řešit novelami zákonů politici.
„Blíží se volby, je vhodná doba dotáhnout to do konce,“ prohlásila na zasedání velké rady její předsedkyně Helena Veverková. „Nejedná se o neměnné dogma,“ řekl k dokumentu ředitel úřadu práce a šéf komise lidských zdrojů rady Oldřich Malý. Podle schválených cílů lze podle něj chystat projekty podporované také Evropskou unií.
O desateru budou komisaři rady jednat ještě v říjnu. Ne všichni jsou totiž se všemi prioritami ztotožněni.
„Komora to musí projednat. Jedná se o zásadní dokument,“ uvedl předseda Okresní hospodářské komory v Mostě Rudolf Jung.