"V současné době nelze předpokládat, že by v horizontu jednoho roku došlo k výraznému zlepšení situace v nezaměstnanosti," píše se v nové analýze úřadu práce, kterou má Mostecký deník k dispozici. Podle ní k významnému zlepšení situace na krajském trhu práce může dojít až s globálním oživením ekonomiky, které na sebe naváže růst objemu výroby a vytváření nových pracovních míst.

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v březnu mírně klesla, což je v tomto ročním období očekávaný jev, který by se v dalších měsících měl ještě stupňovat. Mezi okresy s největším poklesem nezaměstnaných patřily v březnu Chomutov a Most.

Signály od vybraných zaměstnavatelů v kraji naznačují, že u nich dochází k pozvolnému růstu výroby, na který by měl být vázán i nábor nových pracovníků.