Přístroje pomáhají při léčbě nemocných s chronickou respirační insuficiencí, vzniklou na podkladě plicních vaskulárních onemocnění.

Po jednom kyslíkovém koncentrátoru směřovalo do Podkrušnohorské nemocnice následné péče v Litvínově a tamního Domova pro seniory Naděje, třetí pak do Domácího hospicu sv. Terezie v Braňanech. Za Konto našeho srdce přístroje v hodnotě 75 tisíc korun předával útočník A týmu HC Verva Martin Havelka.