Předseda vlády Bohuslav Sobotka obdržel upozornění Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) na zhoršující se stav v oblasti bydlení. Text navazuje na obsah letošní janovské a mostecké petice a také na Mosteckou výzvu z roku 2008, za kterou stojí místní vlastník a správce domů SBD Krušnohor.

„Převzetí stanoviska rady potvrdil e-mailem ředitel úřadu rady Ladislav Chalupný," informoval mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš.

Text upozornění byl schválen na konferenci Rady bytových družstev severočeské oblasti, která se uskutečnila v úterý 19. května v Ústí nad Labem. Družstva varují, že mezi lidmi roste kritika vandalské části romské menšiny a stupňují se potíže s dlužníky.

Text upozornění

Vláda ČR
k rukám předsedy Mgr. Bohuslava Sobotky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
V Ústí nad Labem 19. května 2015
Věc: Upozornění na zhoršující se stav v oblasti bydlení

Vážený pane premiére,
Rada bytových družstev severočeské oblasti, která sdružuje bytová družstva v Ústeckém a Libereckém kraji ve Svazu českých a moravských bytových družstev Praha, spravující více než 79 tis. bytových jednotek, na proběhlé 26. konferenci rady dne 19. 5. 2015, jednoznačně podpořila snahy svých členských družstev o vyvolání řešení stále se zhoršujícího stavu v oblasti bydlení. Obracejí se na nás prakticky denně naši členové a klienti a poukazují na nemožnost řešení problémů s cikánskou menšinou, nepřizpůsobivými a dlužníky.
Bydlení je narušováno stále se zhoršujícím chováním těchto lidí – ničí majetek, verbálně i fyzicky napadají slušné sousedy, jsou nepřiměřeně hluční, nedodržují základní hygienické návyky, jejich děti ohrožují děti slušné většiny. Toto chování potom velmi nepříznivě ovlivňuje cenu bytů a bonitu příslušného domu či čtvrti pro bydlení. Slušní lidé do domů cikány nechtějí a ti, kteří kvapně dům opouštějí, prodají hluboce pod cenou byt komukoliv. Roztáčí se tak spirála, kdy slušní lidé dům opustí, byt koupí realitka nebo spekulant a nastěhuje do ní cikány a ti způsobí, že odejdou další slušní lidé atd. Tuto spirálu může zastavit jenom stát změnou legislativy.
Již před sedmi lety (po nepřiměřeném zásahu státu proti demonstrantům upozorňujícím na neutěšený stav na sídlišti Janov v Litvínově) předalo Stavební bytové družstvo Krušnohor Most kompetentním osobám na vládní i nevládní úrovni seznam navržených nutných legislativních změn, aby došlo ke zklidnění situace v oblasti bydlení. Tento návrh jsme postupně předávali ministrům měnících se ve funkcích. Dodnes však nedošlo ani k tomu, aby se seznamem s návrhy někdo zabýval. Chápeme, že se jedná jenom o návrh „z lidu" a chybí mu kuloární „vyhandlování" na chodbách parlamentu, ale předpokládali jsme, že představitelé našeho státu dokážou rozpoznat, kdy se jedná o vážný problém. A problém neustále se zhoršujících podmínek v oblasti bydlení zásluhou nezvladatelné menšiny je hodně vážný.
Věříme, pane premiére, že chápete nutnost řešení popisovaného problému a prosíme, abyste zvážil rychlost zavedení potřebných legislativních změn. Řešení daného problému trvá již mnoho let. Jde o legislativní změnu, že bydlící v družstvech a společenstvích vlastníků si budou o svém majetku rozhodovat sami, tak jak to zde bylo od poloviny devadesátých let minulého století a jak tomu je dodnes v demokratických státech např. Německu, Rakousku, V. Británii, Norsku, Švédsku atd. Jsme přesvědčeni o tom, že příslušná novela by mohla být schválena do konce roku 2015 s účinností ode dne 1. 1. 2016. To by výrazně členům družstev a společenstvím vlastníků pomohlo. Bohužel jsme ale nuceni konstatovat, že vypracování strategií, nic neřešící návštěvy ministra Jířího Dientsbiera nebo lhaní ve zprávách Agentury pro sociální začleňování nám opravdu nepomůže. Naši slušní bydlící chtějí po návratu ze zaměstnání bydlet v klidném a hezkém prostředí a ne se dennodenně potýkat s asociální menšinou. Žádáme Vás proto, abyste bral s nejvyšší vážností petice a podpůrné dopisy z jednotlivých regionů k tomuto problému a dal konečně pokyn k jeho řešení. Svaz českých a moravských bytových družstev a Rada bytových družstev severočeské oblasti jsou připraveny na těchto změnách intenzivně spolupracovat.
Za Radu bytových družstev severočeské oblasti

Svaz českých a moravských bytových družstev
Rada bytových družstev severočeské oblasti

MOSTECKÁ VÝZVA příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům, stanovit „hygienické" normy na počet přihlášených osob do bytu, zavedení institutu „přechodného pobytu",  možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů, vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných pracích, odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod., zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců