V Mostě jsou dva samostatné cyklistické okruhy. Jedná se o cykloareál na vrchu Ressl a o víceúčelovou rekreační lokalitu Benedikt. Cyklisté mohou v okrese využívat tři hlavní cyklotrasy. Jedna je mezi Litvínovem a Šumnou, je spíše pro horská a trekingová kola a měří 12,5 kilometru. Druhá vede na Novou Ves v Horách. Z Mostu až k Labi lze jet po cyklotrase, která vede přes České středohoří. V Mostě se kdysi uvažovalo o vybudování cyklostezek z okrajů silnic. Záměr neprošel, protože výrazně vzrostl počet aut. Kvůli vysoké ceně a časové náročnosti radnice ustoupila také od úvahy postavit podél silnic samostatné a oddělené cyklostezky. Zvolila nejlevnější, ale ne nejlepší řešení - vybrané chodníky označila značkami, které povolují společné užívání chodci i cyklisty.

Česká republika ale teď konečně přišla na to, jak důležité je připravovat podmínky pro rozvoj cyklodopravy. Pochopila, že kolo „nesmrdí“ a neucpává silnice.

A hned je to znát. V poslední době se začaly české cyklotrasy i cyklostezky výrazně rozrůstat. A v letech následujících tomu nebude jinak.
„V rámci přípravy na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2007 - 2013 byla zapracována cyklistická doprava do všech důležitých strategických materiálů, takže lze předpokládat, že v tomto období dojde k dalšímu rozvoji cyklotras a zejména cyklostezek,“ řekla Deníku Kateřina Mátlová, vedoucí oddělení komunikace a zahraniční spolupráce v cestovním ruchu Ministerstva místního rozvoje ČR.

Cyklotrasy by v budoucnu měly být bezpečnější, měly by co možná nejméně vést po klasických pozemních komunikacích, a tím pádem se co možná nejméně dotýkat motorové dopravy. A když už po takových cestách vedou, měly by mít tyto komunikace zvláštní pruh určený pouze pro cyklisty.
Stejně tak síť cyklostezek ve městech se bude – hlavně kvůli bezpečnosti provozu – rozrůstat. Někde už tato síť funguje, například Pardubice jsou stezkami dokonale propojené, ale v Praze je situace pořád špatná. Cestování na kole by každopádně mělo být čím dál pohodlnější.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU