„Je třeba do míst, která prošla stavbou vrátit život. Bez další revitalizace zůstane lokalita pustým místem s nákladnou údržbou,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc na jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje ve Výzkumném ústavu pro hnědého uhlí v Mostě. Mezi vhodně rekultivované a poté revitalizované prostředí patří Čepirožská výšina. Je zde postaveno přes 200 rodinných domků a přivedením páteřních inženýrských sítí dochází nyní k dalšímu rozvoji této lokality.
Opakem jsou nedostatečně rekultivované plochy vodní nádrže Matylda a Milada. Obě jsou bez služeb, inženýrských sítí a možnosti dalšího rozvoje bydlení. Roční náklady na provoz činí asi devět milionů korun, jedná se o dopouštění vody a údržbu zeleně.
Mezi další projekty rekultivace schválené meziresortní komisí patří například středisko Starého Mostu, dále výstavba cykloturistického okruhu, po části Střimické, Velebudické, Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský. Chystá se také obnovení silnice z Mostu do Braňan nebo individuální výstavba Velebudické výsypky. V Litvínově to bude výstavba rekreační plochy v Novém Záluží, cyklotrasa z Lomu do Mariánských Radčic, rekreační plocha Oprám nebo výstavba lesoparku u Lomu.
„V letošním roce nám byla státem poskytnuta dotace patnácti miliard na rekultivaci a revitalizaci vytěžených prostředí. Bohužel je tato částka opravdu nedostačující. 50 % elektrické energie z uhlí se vyrábí v Ústeckém kraji,“ sdělil na jednání Falbr.
Podle odborníků bude těžba uhlí a výroba elektřiny pokračovat minimálně 30 let, což znamená, že dalších 30 let bude docházet k ničení přírody, ale i k možnostem následné nápravy škody.
„Je třeba změnit horní zákon a vytvořit systém. Ukládat z tuny vytěženého uhlí nejen na prostou rekultivaci dotčeného prostředí, ale navýšit tuto částku o nutné potřeby na následnou revitalizaci,“ shodli se představitelé Hospodářské a sociální rady.
„Chceme přesvědčit občany Ústeckého kraje, že další těžba neznamená jen ničení přírody, ale i prosperitu a obnovu území,“ nechal se slyšet Šulc.
Komise VÚHU se v nejbližší době domluví na návrhu horního zákona, aby ho mohli předložit vládě.