"Zastupitelé mě obcházejí v důležitých věcech," míní starosta Milan Šťovíček.


Čtvrteční zasedání zastupitelstva bylo plné překvapení jak pro samotné politiky, tak pro přítomné občany. „To snad není možné, co se v tomto městě děje! Když už ničemu jinému, odporuje to alespoň minimálně slušnému chování. Je normální abych se takovou věc dozvěděl až na dnešní mimořádně radě? Co se tady děje? Nejsou tady ani předložené materiály a nehledě na to, že to nebylo nejprve projednáno se starostou,“ rozohnil se po návrhu Milana Kanaloše (ODS) na nově přidělené funkce starosta Šťovíček.


Přítomní občané, někteří zastupitelé i sám starosta přirovnali tento postup zástupců strany ODS k únorovému odvolání místostarosty Vopelky. „Jestli se vám zdá, že se únorová situace opakuje, tak ano. Podobnost tu opravdu je,“ reagoval starosta s tím, že ani při únorovém odvolání místostarosty nebyl s celou věcí on sám seznámen. „Všechno se odehrálo za zády starosty a teď také,“ pokračoval Šťovíček.


Starosta tak nyní bude mít na starosti útvar interního auditu, odbor školství a kultury, městskou policii a odbor kanceláře úřadu. První místostarosta Martin Klika (ČSSD) se bude starat o záležitosti odbory investic a sociálních věcí. Do kompetence druhého místostarosty Pavla Stehlíka (ODS) budou nyní patřit odbory financí, nakládání s majetkem a regionálního rozvoje.


Přítomní v sále nevěřícně kroutili hlavou. „Co to je za bordel? To si z nás snad dělaj srandu, ne?“ mířili občané poznámky na stranu politiků.
Bez povšimnutí nenechali tuto událost ani zastupitelé. „Když už padne nějaký návrh, tak ať je uvedeno proč. Jestli se vám zdá, že pan Šťovíček na svém místě nepracoval správně, tak o řekněte narovinu,“ vyjádřil se zastupitel Jan Jelínek (KSČM). K tomuto výroku se připojila i jeho stranická kolegyně Erika Sedláčková (KSČM). „Ze strany klubu ODS je to znevážení funkce zastupitelstva města, jestliže chcete vážně rozhodnout o takovéto důležité věci, tak přeci musí být nějaký dostatečný čas a prostor se nad tím vážně zamyslet.“


Nakonec se zvedl jeden z občanů. „Vy si snad děláme legraci? To to raději rozpusťte!“ vyjádřil svou nespokojenost s chováním politiků Vladimír Pech.

. . .