Z potencionálních třinácti set uchazečů má nyní uzavřenou smlouvu 118 z nich.


Veřejná služba přináší zvýšení měsíční částky živobytí na částku 3 126 korun při odpracování dvaceti hodin nebo na částku 3 679 korun při odpracování třiceti hodin v kalendářním měsíci. Pokud nezaměstnaní službu nevyužijí, nemají nárok na zvýšení příspěvku na živobytí, které tak zůstává 2 020 korun.


„Zájem o práci je velký. Všichni, se kterými máme smlouvu, do práce dorazili. Spolupráci si pochvalují klienti i Technické služby Most,“ uvedl koordinátor Veřejné služby Jiří Bureš. Právě Technické služby Most nabízejí nejvíce pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Dalšími organizacemi jsou například Diakonie ČCE–SSP, Zdeněk Bílek, ale i Magistrát města Mostu. Organizace si samy určí, kolik potřebují lidí a na kolik hodin. Nejčastěji jde o úklidové práce na veřejném prostranství. Ne každému úklid veřejného prostranství ale vyhovuje. „Ano, někdo už odmítl práci venku. Některým lidem venkovní práce nevyhovují, protože jim to jejich zdravotní stav nedovoluje. Nejčastějším důvodem bývá alergie na pyl,“ řekl Bureš.


Překvapením může také být zájem o práci v Chanově. Lidé se dokonce sami ptají na možnost v Chanově pracovat.
Veřejná služba nabízí především šanci získat alespoň krátkodobou pracovní příležitost. „Jde především o to, aby se dlouhodobě nezaměstnaní naučili pracovním návykům. Jestli jim to pomůže, se teprve uvidí,“ dodává Bureš. Zájemci o tuto službu musejí nejdříve absolvovat preventivní prohlídku u svého ošetřujícího lékaře a poté navštívit koordinační středisko Veřejné služby. Osoba v hmotné nouzi, která nemá na prohlídku peníze, může požádat magistrát o mimořádnou okamžitou pomoc.

Autorka: Jana Froňková