Na plat navíc si přijdou například těžaři ze skupiny Czech Coal. Skupinu představují v regionu tři zaměstnavatelé: Litvínovská uhelná s 1058 zaměstnanci, Vršanská uhelná se 724 zaměstnanci a dosavadní Mostecká uhelná, která má 1957 zaměstnanců.

„Všechny tři společnosti skupiny Czech Coal počítají s výplatou 13. platu,“ sdělila mluvčí Czech Coal Liběna Novotná. Jeho výši neuvedla.


Automatická výplata 13. či dalšího platu není zavedena ve společnosti Unipetrol RPA. Přesto je tam vypracován systém bonusů, z nichž některé mohou lidé dostat už před vánočními svátky. „V kolektivní smlouvě je pro obchodní část definována odměna až 1,5 platu za splnění plánovaného hospodářského výsledku. Výplata je provedena po jeho schválení valnou hromadou v následujícím roce, v květnu až čevnu,“ sdělil Deníku Pavel Veselý, mluvčí Unipetrolu RPA. Pro výrobní část společnosti je v kolektivní smlouvě dohodnuta odměna až poloviny platu za dodržení určitých kritérií motivačního programu.

„Ta se vyplácí se prosincové výplatě daného roku, a odměna za splnění základních parametrů výroby až 0,8 platu se vyplácí v lednové výplatě následujícího roku. Základními parametry výroby se rozumí celkové režijní náklady bez osobních nákladů, osobní náklady a využití výrobních kapacit,“ dodal Veselý. Unipetrol RPA bude ke konci roku zaměstnávat přibližně 2115 zaměstnanců.


Odměny dostávají průběžně, bez platu navíc


Další velký zaměstnavatel v regionu, společnost IPS Alpha Technology Europe, která dává práci 1569 lidem v průmyslové zóně Triangle, nemá 13. plat v systému odměňování zahrnut. „Pohyblivá složky mzdy je pracovníkům ve výrobě vyplácena měsíčně, Technicko-hospodářským pracovníkům jednou ročně, a to na základě splnění stanovených cílů pro daný rok,“ řekla Gabriela Benešová, mluvčí IPS Alpha.


Zaměstnanci společnosti jsou vedle svých základních platů odměňováni podle vykonané práce a v závislosti na výsledcích společnosti, a to podle typu smluv buď osobním ohodnocením, bonusy nebo zvláštními odměnami.

„Speciální odměny, spojené pouze s koncem roku nebo vánočními svátky, společnost nevyplácí,“ uvedla Kateřina Táborská, tisková mluvčí United Energy. Společnost měla k poslednímu říjnovému dni 387 zaměstnanců.