V Městském divadle Most se 3. července uskutečnila slavnostní promoce. Absolventů bylo ovšem tolik, že se nakonec musely konat promoce čtyři. První byla zahájena v 8.30 hodin, další proběhly v 10.30, 13.30 a poslední v 15. 30 hodin.


Již cestou k divadlu bylo vidět davy slavnostně oblečených lidí. Ti šťastnější vycházeli z budovy divadla s diplomy v ruce. Ostatní na svoji slavnostní chvíli teprve čekali. „Bylo to hezké, takové příjemné završení těch šesti let. Celé to bylo velmi tradiční v hornickém duchu. Měli jsme na sobě taláry i čepice. Bylo to opravdu pěkné,“ řekla ke své promoci Jitka Bastlová z Mostu, kterou na její slavnostní den doprovázeli rodiče. Uplatnění, jak sama doufá, na trhu práce má. „Studovala jsem obor životní prostředí. Perspektivu v oboru snad mám,“ dodala absolventka.


Ne všichni z přítomných však brali promoci zcela vážně. Proto jsme také mohli zaslechnout rozhovor dvou absolventů čekajících na předání diplomu. První se ptá: „Na hornickou hymnu máme vstát? Jak ji jako poznám?“ Druhý mu odpovídá: „ Uslyšíš přece pohřební tóny!“
Většina bývalých studentů však slavnostní chvíli prožívala vážně. Jako doprovod s sebou měli své rodiny, přátele i partnery.


„Jsem tu s přítelem, přijeli jsme z Teplic. Jsem šťastná, že udělal inženýra,“ svěřila se přítelkyně Jakuba Průši, který jako jeden z mála vystudoval obor spojený s hornictvím. „Můj obor byl využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, takže je to vlastně hornictví povrchové, ale neuhelné,“ vysvětlil Průša.


Dnes HGF VŠB – Technické univerzity Ostrava nabízí jako jediná fakulta v České republice vysokoškolské studium vybraných hornických oborů. Po roce 1989 poklesl zájem o studium na HGF, na který fakulta reagovala tím, že zavedla celou řadu nových perspektivních oborů mimo resort hornictví.

Jednalo se především o oblasti životního prostředí, informatiky a ekonomiky. Bakalářský titul si převzalo 213 absolventů kombinovaného studia a dvacet dva získalo tento titul za obor jediného prezentační studia Hornicko–geologické fakulty Mostě s názvem Geovědní a montánní turismus.


Titul inženýra po úspěšném zakončení navazujícího magisterského studia převzalo sto dvanáct absolventů.


Slavnostní promoce se osobně zúčastnil prorektor Vladimír Kebo a rovněž vedení Hornicko – geologické fakulty v čele s děkanem Vladimírem Slivkou. Pozvání k účasti přijal i primátor města Mostu Vlastimil Vozka.


V regionu s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí je tato akce vítanou událostí.

Autorka: Jana Froňková