„Přímo na náhrobní desce jsem měla naděláno,“ vzpomíná na událost, která ji vyvedla z míry. Říká, že jindy viděla psa, jak se jí hrabe ve věcech u stromku vedle hrobu a jak se další dva psi koupali v létě v nádrži na vodu. Prý nepomohlo, ani když chovatele napomenula.


Podle řádu, schváleném v roce 2002 radnicí, je „na pohřebiště zakázán přístup osobám s volně pobíhajícími psy, kočkami a jinými zvířaty“. Kdo chce přijít se psem, musí ho mít na vodítku a nesmí budit pohoršení.


Část veřejnosti tvrdí, že mnozí „pejskaři“ pietu nerespektují. Zpráva o stížnostech nespokojených pozůstalých, kteří chtějí mít u hrobů klid, se dostala na stůl radním. Stěžovatelé požadovali, aby na hřbitovy nesměl žádný pes.


„Někteří občané si pletou hřbitov s výletním místem. Nechat pobíhat psa na pietním místě je velmi špatné,“ připustil pro Deník primátor Vlastimil Vozka. „Chápu občany, kteří volné pobíhání připomínkují,“ dodal.


O návrhu plošného zákazu pro psy jednali radní podle primátora neobvykle dlouho.
Nakonec rozhodli, že řád měnit nebudou.


„Nebylo to jednoduché rozhodnutí,“ řekl Deníku Vozka.


Radní nechtěli diskriminovat zodpovědné majitele psů, kteří současný řád dodržují. Jedná se například o ovdovělé seniory, kteří jdou s malými psy zapálit svíčku a poté hned odejdou. Radní se přiklonili k názoru, že bude lepší kontrolovat, zda jsou psi na vodítku, než totálním zákazem postihnout všechny chovatele bez rozdílu. „Budeme vyžadovat, aby se majitelé psů chovali slušně,“ uvedl primátor. Pomoci má městská policie a správa hřbitova.

„Na hřbitově provádíme namátkové kontroly. Každý případ řešíme individuálně,“ sdělil včera Deníku mluvčí mostecké městské policie Luboš Trojna.
Vybudování „psího parkoviště“ na okraji hřbitova, kde by mohli návštěvníci své psy přivázat, jak to někteří dělají před vstupem do radnice, by podle vedení města nebylo vhodné. Osamocení psi by mohli štěkat, prát se a narušit klid.


„Mám doma psa, ale na hřbitov bych ho nikdy nevzala. Pes podle mě na hřbitov nepatří,“ řekla u hrobu Jana Ledvinová. V létě byla svědkem případu, kdy pes močil na cizí hrob. Jednou ji u hrobu překvapil zatoulaný německý ovčák.


Nejvíce psů bývá na hřbitovech v létě a odpoledne. „Já psa nemám. To, že sem psi můžou, mi nevadí, ale neměli by tu volně běhat,“ sdělila 75letá seniorka.


„Nám je to jedno, my psy nemáme,“ shodli se manželé Luňáčkovi. Muž ale dodal, že psi by měli být na vodítku.


„Pes ty dvě hodiny doma vydrží. Proč by měl chodit na hřbitov?“ řekl Deníku další návštěvník hřbitova.


„Hřbitov je pietní místo. Pes by tu být neměl,“ řekla pracovnice správy hřbitova, která si nepřála být jmenována. Mnozí pejskaři podle ní neuklízejí exkrementy a neuvazují psy na řemen.


„Je to ale sporné, zda tu všechny psy zakázat. Smí sem a je to tak zažité. Kdyby byl zákaz od začátku, lidé by si na něj zvykli a psy sem nevodili,“ dodala.


„Na zákaz by doplatili lidé, kteří své psy ovládají, uklízejí po nich a kteří dodržují zásady slušného chování a mají úctu k zemřelým,“ řekla Adéla Zlatová, která včera přišla na hřbitov s kočárkem a psem na vodítku. Její pes nikoho nerušil. Neběhal mezi hroby, nemočil na ně a ani neštěkal. Jeho majitelka uvedla, že celý problém stojí na lidech. Naznačila, že kritici vstupu psů na hřbitov podceňují, že řada lidí chápe psa jako člena rodiny. Psa považují i za ochránce v případě nebezpečí na odlehlých místech.


Most vlastní tři veřejná pohřebiště, všechna jsou na okraji města – jedno je u děkanského kostela, druhé na úpatí vrchu Ressl vedle nemocnice a třetí ve Vtelně.


Psi musejí být na řemínku na všech třech hřbitovech. Kdo řád veřejného pohřebiště poruší, hrozí mu bloková pokuta v řádech stovek korun podle přestupkového zákona.


Pokud někdo uvidí volně pobíhat psa mezi hroby, měl by to podle mluvčího strážníků neprodleně oznámit městské policii. Podle mluvčího je ale nutné, aby oznamovatel na místě zůstal do příjezdu hlídky. Bez svědka je totiž dokazování přestupku složité zvláště, když majitel psa do příjezdu strážníků vodítko zvířeti nasadí.

ŘÁD POHŘEBIŠŤ

„Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám s volně pobíhajícími psy, kočkami a jinými zvířaty. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených…“