Tak popsal opoziční zastupitel a bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl (ODS) počátek neobvyklé situace kolem Silvestra, kdy se svoz odpadu ve městě ocitl na pokraji kolapsu. Bártl minulý týden vyslovil své obavy, že mnohatýdenní zbytečný chaos připravil městskou pokladnu o miliony korun.


„Podle mých informací tato legrace stála devět milionů korun,“ prohlásil Bártl.


Na zastupitelstvu oznámil, že chce od radnice vyčíslení nákladů souvisejících s ukončením smlouvy o svozu a třídění odpadů mezi Technickými službami města Mostu a společností Mostecké odpady. Jeho žádost je v zápise z jednání. Radnice mu jako zastupiteli vyhoví.


Účetní mají shrnout zvýšené náklady technických služeb, souběžný nákup nádob, nábor zaměstnanců, pronájem, případně nákup svozových vozů včetně výdajů schválených radními.


Někdejší primátor vyjádřil svou celkovou skepsi nad bouřlivými změnami v městské údržbě.


Zimní popelnicový chaos byl důsledkem dlouhodobého sporu mezi Technickými službami města Mostu, které v roce 2007 po ODS a ČSSD ovládlo Sdružení Mostečané Mostu s komunisty, a dceřinou firmou Mostecké odpady, vlastněnou téměř z poloviny česko-německou firmou PBO.

Roztržka – doprovázená od jara 2008 kritikou svozu, špatnou komunikací, přípravou vypovězení dohod a výměnou ředitele technických služeb – vyvrcholila před půl rokem. Mostecké odpady tehdy přestaly vyvážet komunální odpad v Mostě kvůli neproplaceným fakturám v řádech milionů korun. Firma se obrátila na soud a odvezla stovky svých popelnic. V napjaté atmosféře technické služby nejprve převzaly svoz odpadu, sebrané popelnice doplnily a poté spor urovnaly mimosoudně prodejem svého podílu v Mosteckých odpadech a odkupem dalších popelnic.


Bártl se obává, že během zmatků fungovaly v Mostě společně dva odpadové systémy placené městem: něco stály Mostecké odpady, něco paralelní svozová struktura technických služeb.


„Město má jednu jedinou smlouvu na likvidaci odpadu,“ odmítl spekulace ekonomický náměstek primátora Luboš Pitín. Zmíněnou smlouvu podepsal v prosinci 2006 právě Bártl, tehdy ještě primátor. Smlouva, jejíž podpis byl součástí mostecké povolební krize, platí pět let.
Struktura Mosteckých odpadů vedla podle Pitína k tomu, že oba spoluvlastníci se dohodli na jejím rozdělení. „Z toho možná plynuly zmatky s odpadními nádobami,“ uvedl Pitín.


Radní z vládnoucí koalice SMM-KSČM v pátek posílili svůj přímý vliv na technické služby. S většinou zastupitelů prosadili změnu stanov akciové společnosti. Technické služby přecházejí z takzvaného „německého“ modelu řízení na „národní“. Tím oslabila dozorčí rada. Některé její pravomoci připadli valné hromadě. Tu tvoří výhradně radní. Počet členů dozorčí rady se sníží z devíti na šest. Naopak počet členů představenstva vzroste oproti německému modelu ze tří na sedm. Do představenstva se přesunou odvolaní členové dozorčí rady zastupující město: Jan Syrový (SMM, bude zároveň ředitelem společnosti), Jiří Kurcin (KSČM), Irena Čapková (SMM) a Jiří Novák (KSČM).


Jediným vlastníkem společnosti Technické služby města Mostu je město Most. Firma má základní kapitál ve výši skoro čtvrt miliardy korun. Technické služby vznikly v roce 1958, kdy se ve starém Mostě staraly o pořádek, pouliční lampy, veřejné WC a zeleň. Akciovou společností se staly v roce 1996. Pro město provozují i aquadrom a hřbitovy.