Deník zjistil, že na stejný ekologický pohon budou moci přejít i řidiči osobních aut. Výstavbu první veřejné plnicí stanice v regionu připravují Technické služby města Mostu. Stanou se druhou městskou společností, která přejde na plyn. Na propan-butan (LPG) jezdí autobusy dopravního podniku.
Již v polovině loňského roku představenstvo technických služeb rozhodlo o ekologizaci svozu odpadků.


Verdikt zněl: přejít z nafty na levnější a k životnímu prostředí šetrnější stlačený zemní plyn. Úspory se očekávají až v desítkách procent, přestože plyn podražil.


Na podzim proběhla veřejná obchodní soutěž na dodávku popelářských vozidel na plyn. Zakázku vyhrála česká firma.


„Je u ní objednáno pět vozidel, z toho jsou tři svozová, jedno je na bioodpad a posledním je nakladač kontejnerů na svoz skla,“ řekl Deníku Jan Dobiáš, ředitel technických služeb, které pořídí raději originální vozy od výrobce než přestavby vozidel.


Očekává se čistější ovzduší u domů


Hlučnost popelářských vozidel klesne zhruba o šest decibelů. Nová vozidla vypustí do ovzduší méně oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhličitého a méně rakovinotvorných látek.


Městská společnost nyní řeší výstavbu veřejné plnicí stanice na CNG. Předpokládá, že stavební povolení získá už na jaře. Městská rada podpořila záměr 15. ledna, když schválila výpůjčku pozemků pro vybudování stanice.


„Jedná se o ulici Žatecká,“ sdělila náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Silnice pod hřbitovem je obchvatem města a jezdí po ní hodně aut.
Nejbližší veřejné stanice CNG jsou v Ústí nad Labem, Praze a Karlových Varech. Dobiáš očekává, že stanice v Mostě zvýší zájem o alternativní druhy pohonných hmot a nové podnikání zvýší firmě příjmy.


Svůj ekologický pohon si pochvaluje Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Na CNG nepřejde. „Pohon LPG se v městské hromadné dopravě osvědčuje,“ sdělil ředitel dopravního podniku Milan Dundr. V souvislosti s nárůstem cen ropy, zemního plynu a propan-butanu uložilo představenstvo vedení dopravního podniku zpracovat srovnávací analýzu vývoje cen jednotlivých pohonů. Průzkum udělala renomovaná firma, která na základě dostupných informací vyhodnotila současný stav.


„Podle závěrů této analýzy bylo z hlediska cenového, investičního, ekonomického a ekologického doporučeno zůstat dál u provozování pohonu LPG,“ uvedl Dundr.


Most šel příkladem, praporky zmizely


Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova provozuje jako jediný v České republice už více než čtrnáct let devadesát autobusů s pohonem LPG. Dopravní podnik má v Mostě i Litvínově vlastní plničky LPG a podle Dundra spolehlivého dodavatele, který vzešel z veřejné soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek.


„Určitě si někdo vzpomene, jak v Mostě a Litvínově jezdily kdysi, ještě před dvaceti lety, autobusy městské hromadné dopravy označené žlutým praporkem – smog – nevycházejte raději z domova! Pohon autobusů na LPG také přispívá k tomu, že dnes už podobné opatření není nutné,“ poznamenal ředitel dopravního podniku.