Policie, která nehody vyšetřuje, zvedá varovně prst: s blížící se zimou riziko na silnicích roste.


„Téma bezpečného přecházení je opět aktuální,“ sdělila Deníku Alena Bartošová z preventivně informační skupiny Policie ČR v Mostě. „Nyní hrají roli další rizikové faktory - náledí a vlhká vozovka, které podstatně zvyšují délku brzdné dráhy vozu, špatná viditelnost a v předvánočním období navíc i spěch a nesoustředěnost občanů,“ dodala.


Policie, která spolupracuje s BESIPem, na rizika upozorňuje řidiče i chodce. Osvětu zaměřuje hlavně na děti.


„Malé dítě si zcela jistě neuvědomuje, že se řidičům za špatného počasí zhoršují podmínky pro zastavení vozidla u přechodů. U motoristů se předvídavost předpokládá, ale zkušenosti policistů však mnohdy vypovídají o opaku,“ uvedla Bartošová.


Mostecká radnice tvrdí, že ví, jak na neposlušné řidiče.


„Ti, kteří jezdí nepovolenou rychlostí, budou muset zastavit,“ informovala tisková mluvčí radnice Alena Sedláčková. Jak to chce úřad udělat?


Radní po jednání dopravní komise rozhodli, že město koupí mikrovlnný radar napojený na světelné signalizační zařízení. Přístroj umí zjistit rychlost přijíždějícího auta. Když jede nepovolenou rychlostí, tak ho zastaví červená. „Naopak slušným řidičům včas naskočí zelená, takže nebudou muset zpomalit,“ uvedla mluvčí. „Chytrý“ semafor, který lze podle potřeby přemisťovat, bude zřejmě u škol. Radnice věří, že zařízení pomůže zvýšit bezpečnost silničního provozu stejně jako kruhové objezdy zklidňující dopravu, další osvětlování přechodů, školní dohledová služba střežící vybrané přechody a reflexní vesty rozdávané dětem.

Policisté opět připomínají, že rizikem je i špatná viditelnost a oslnění protijedoucími vozidly. Řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Policisté také zdůrazňují, že řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Zvláště opatrní musí být vůči dětem a těžce zdravotně postiženým osobám. Své povinnosti si mají znovu zopakovat i chodci. „Zimní rizika na pozemních komunikacích se týkají každého účastníka silničního provozu,“ sdělila Bartošová. Chodec může podle policie „přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy“.


Chodci i řidiči se mají chovat více ohleduplně a ukázněně, řídit se dopravními značkami a světelnými signály.
Od ledna se na Mostecku stalo s účastí chodců 53 nehod, z toho 23 na přechodech.