Amnestie ale platí pouze pro osobu, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A (např. vojenské, samočinné aj.), kategorie B (krátké zbraně - pistole, revolvery, dlouhé opakovací a samonabíjecí zbraně atd.) nebo zbraň kat. C (např. brokovnice) nebo hlavní části těchto zbraní a předá je Policii ČR do letošního 31. července. Zbraně lze odevzdat na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR nebo na kterémkoliv obvodním oddělení Policie ČR.


„Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných podmínek ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejich držení,“ informovala mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.