„Vládu jsme hned v počátku fungování krajů v roce 2002 přesvědčili, aby do severočeské hnědouhelné pánve uvolnila na likvidace starých důlních škod 15 miliard korun. Letos regionu kabinet ještě přislíbil doplnit ušlou daň z přidané hodnoty z původních 15 miliard, a to představuje dalších 4,5 miliardy korun pro Ústecký a Karlovarský kraj. Jsou určeny nejen na rekultivace, ale hlavně na resocializace a revitalizace těžbou zasažených území. Nyní startuje jeden z nejvýznamnějších projektů hrazených z těchto peněz. Místo těžební jámy tu za několik let bude obytná zóna s jezerem a dokola kypícím životem,“ konstatoval nedávno Jiří Šulc, dnes již bývalý hejtman při příležitosti napouštění jezera v Mostě.


I menší obce na Mostecku si sáhnou na patnáct ekomiliard. V Mariánských Radčicích a Louce u Litvínova vyroste přes padesát rodinných domků.

„Rádi bychom se konečně zapojili. V loňském roce se nám to nepodařilo kvůli pozemkům. Nyní již máme pozemky od Pozemkového fondu a vypracovaný projekt. A čekáme na stavební povolení,“ uvedla starostka Mariánských Radčic Vlasta Tůmová. Přímo v obci zde najde nové bydlení šestnáct rodin a to ve zbrusu nových domech.


Dotace na výstavbu rodinných domů v Louce u Litvínova byla schválena již v roce 2006, od té doby se však v obci nic neděje. „Čekáme na schválení realizace, ale bohužel, stále marně,“ řekla starostka Louky Milana Štveráčková. Zde se postaví hned třicet pět domků. Nyní chce obec podat žádost i na výstavbu multifunkčního hřiště.


O ekomiliardy se snaží i Braňany. „Spolu se Severočeskými doly máme hned tři projekty. Jeden se týká zeleně v obci. Další bude rekonstrukce komunikace mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi. A třetí je vodní nádrž Tonovka. Již dříve jsme nádrž vyčistili a vybudovali zde písečnou pláž. Nyní je potřeba poněkud upravit okolí a zvelebit jej,“ popsal plány Braňan starosta Vlastimil Krupka.


V minulém a letošním roce bylo předloženo a schváleno v mezirezortní komisi za Ústecký kraj celkem deset projektů téměř za 127 milionů korun. Jedním z prvních projektů, které realizovaly obce Mostecka za peníze z tohoto vládního balíčku, je za dva a čtvrt milionu korun přemístění sousoší sv. Nepomuka v Mostě nedaleko děkanského kostela. Z ekomiliard se bude financovat i nově vznikající jezero v Mostě.


Deset a půl miliardy této částky se už vyčerpalo nebo je rozděleno mezi projekty. Prioritní jsou projekty, které mají obce připravené ke stavebnímu povolení. Především to znamená, že obce musí mít vypořádány majetkové vztahy k pozemkům, na nichž chtějí stavby realizovat.