Domky se mají stavět i v parku Hrabák. Město chce vyhovět části veřejnosti, která nechce bydlet v panelácích. Druhá část veřejnosti má zase obavu, že stavba nových obytných zón a kácení stromů zhorší životní prostředí ve městě, kde jezdí stále více aut.


„Bylo by lepší, kdyby park u nemocnice zůstal. Domků je dost," řekla včera v parku studentka Kamila Lavičková.

„Byl bych pro to, aby park zůstal zachován. Byla by škoda ho zastavět. Široko daleko není žádný jiný park, který by udržel klima, chránil před prachem a hlukem a nabídl místo pro odpočinek," uvedl Mostečan Miloš Mohaupt.


Další z oslovených, která nechtěla uvést své jméno, sdělila, že uvažuje o sepsání petice na záchranu parku. „Napsala jsem dopis primátorovi, ve kterém ho žádám o vysvětlení," řekla Deníku.


Inspiruje se obyvateli „Skupovky“, kteří uhájili parčík s fontánou.


V parku pod nemocnicí by se mohlo teoreticky začít stavět třeba dnes. Park už totiž není oficiálně parkem jako v minulém století. V porevolučním územním plánu města, který určuje, kde se smí stavět domy, obchody, továrny a kde se nesmí stavět nic, není park pod nemocnicí označen zeleně, ale červeným pruhem. To znamená, že je běžným územím OU2 s převazující funkcí bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Podle územního plánu vhodná plocha pro čtyři desítky domů. Investor tedy nemusí žádat radnici o zdlouhavou změnu územního plánu a po výkupu pozemků bude mít volné ruce.

Chystaná zástavba části parku Hrabák, dohodnutá už v minulém volebním období, je ve stadiu vydaného územního rozhodnutí. „Řeší se majetko právní vypořádání pozemků," řekla Deníku mluvčí radnice Alena Sedláčková. Město musí získat zbylé parcely v bývalé těžební oblasti, aby mohlo od státu dostat na zemní práce dotace z patnácti miliard na obnovu krajiny poškozené dolováním. Až uzavře s vlastníky smlouvy, může město žádat o stavební povolení. Pak se rozhodne, kdo a kdy postaví na připraveném terénu domy.


Další parky chce město zachovat. V roce 2010 hodlá s pomocí dotací od EU zahájit rekonstrukci parku u sportovní haly. Potrvá jeden rok a bude stát 80 milionů korun. V plánu jsou vybudování dětského hřiště, úpravy zeleně, okrasných bazénů, řešení oplocení u SHD KOMES a napojení na centrum. V opraveném parku se pak mají konat kulturní a společenské akce a výstavy pod širým nebem. Radnice v integrovaném plánu rozvoje města přiznává, že park u haly „je velmi zanedbaný a pro rekreaci a odpočinek nevyužívaný". Zároveň potvrzuje, že rekonstrukce zlepší kvalitu životního prostředí ve městě, mikroklima a zachytí prašnost.


Podle průzkumu názorů veřejnosti z roku 2003, který si radnice objednala k programu rozvoje města na roky 2004 až 2010, si Mostečané nejvíce váží zeleně uvnitř města. Průzkum také prokázal obavy z budoucnosti, pokud mladí lidé nebudou nacházet bytové příležitosti.


Městská samospráva, která zatím nedokázala zastavit pokles obyvatel, proto balancuje mezi dvěma veřejnými tlaky. Na jedné straně se zavázala, že bude vytvářet podmínky k dalšímu rozšiřování výstavby rodinných a nízkopodlažních bytových domů, na straně druhé chce udržováním parků a zeleně vytvořit město příjemné pro život.