Zástupce ombudsmana se zabývala nedávnou kritikou pražských občanů, kterým nebylo umožněno vyjádřit se k projednávaným bodům zasedání zastupitelstva.

„Jednací řád zastupitelstva nesmí omezit zákonné právo občanů vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným záležitostem. Právo občana vyjádřit stanovisko k projednávané věci na zasedání zastupitelstva obce je dáno přímo zákonem. Jednací řád sice může stanovit bližší podrobnosti jeho uplatnění, avšak nemůže právo občana vyloučit nebo omezit. Pokud zastupitelstvo umožní diskuzi občanů až po ukončení zasedání a poté, co byly probrány všechny body programu, jedná v rozporu se zákonem,“ uvedla tisková mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.


Toho, že by se obyvatelé Mostu či Litvínova nedostali ke slovu, se obávat nemusí. V Mostě před časem pozměnili i jednací řád zastupitelstva, aby bylo přímo jasné, kdy a jak se mohou přítomní do rozpravy přihlásit. Dříve totiž řád hovořil pouze o možnosti vystoupit v diskuzi i k věcem, které zrovna zastupitelstvo projednává nebo zrovna nejsou na programu jednání. Jenže nikdo se v řádu nedočetl, co má pro to, aby se mohl vůbec zapojit udělat a vůbec ne, kolik má na svůj příspěvek k projednávaným bodům vlastně času.


Na konci měsíce června proto zastupitelstvo schválilo pozměněný jednací řád, aby si Mostečané mohli přečíst, kdy a jak mají právo se hájit. V Litvínově s tím problém nemají, jejich řád mluví jasně a lidé ví, jak se mohou hájit.

Na veřejného ochránce práv se obrátili občané pražské městské části Čakovice se stížností na jednací řád zastupitelstva, který podle jejich názoru brání občanům vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva. Podstatným omezením byla zejména skutečnost, že vyjádření občanů byla řádem zařazena až po zasedání zastupitelstva, pokud to časové a technické možnosti dovolí, a nebyl z nich pořizován zápis. Právo vyjádřit se k projednávaným věcem se tak měnilo ve volnou debatu s veřejností, která se odehrává mimo rámec zasedání zastupitelstva, bez povinnosti záznamu a bez povinnosti zastupitelů na vznesená stanoviska občanů reagovat.


V Litvínově mají lidé možnost zapojit se hned třikrát. Na začátku a na konci jednání pokud se chtějí vyjádřit ke schválenému programu nebo se optat na jiný problém, v tu chvíli stačí pokud zvednou ruku. A poté v průběhu jednání, kdy mohou uvést své stanovisko k právě projednávaným bodům, zde se musí již předem písemně přihlásit.