Domácnosti se zadlužují a poté jim nezbývají finance na nájemné. Tím družstva přicházejí o peníze, za které by bytové domy zrekonstruovala.
Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor dluží 1 511 bydlících celkem 19 879 169 Kč.


Kompletní rekonstrukci bytového domu o cca 100 bytových jednotkách včetně střechy, oken, zateplení a výtahů by si mohla dovolit Mostecká bytová, kdyby u 1300 dlužníků neměla pohledávku 25,8 milionu korun. Nejvyšší dluh u bydlícího nájemníka je 170 tisí korun, sdělila Deníku Ivana Papřoková Jandová, mluvčí Mostecké bytové.


Nejvyšší dlužná částka ve SBD Krušnohor je 305 tisíc korun.


Vysoké dluhy bohužel vznikají kvůli dlouhotrvajícím soudním jednáním, tím dochází nejen k většímu zatěžování vlastníka, ale i samotného dlužníka.
Nejprve se neplatiči zašle upomínka. SBD Krušnohor jich v loňském roce zaslalo 1 756. Poté se podávají žaloby. Pokud je vydán platební rozkaz, předává se často exekutorovi.

„Ten v minulém roce ukončil 60 případů a vymohl bytovému družstvu 1 867 645 korun,“ zdůraznil ředitel družstva František Ryba.
Jakmile soud rozhodne o exekuci, začne úřad vyzývat dlužníka k úhradě nebo splátkám.

Po detailním zkoumání majetkové situace se mnohdy ukáže, že dlužník nemluvil pravdu a jeho majetkové poměry jsou lepší, než tvrdil. Zajištěním majetku nebo motorového vozidla je pak splácení zaručeno.

Jinak se přistupuje k zajištění peněžních prostředků na účtech a ke srážkám ze mzdy či důchodu. Problém srážek je, že neexistuje minimální srážka. Z malých přijmů nelze kvůli vysokým nezabavitelným částkám strážet ani pár stokorun.

„Paradoxně tak může docházet k zabavování movitých věcí, i když má dlužník pravidelný příjem,“ uvedl Deníku soudní exekutor Jan Paraska.