Nejen obce na Mostecku tak mohou realizovat své projekty, na které samy finančně nestačí a nedostaly se mezi ty obce, které byly uspokojeny v rámci projektů, vyhlášených Ústeckým krajem.


Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc proto ve prospěch těchto obcí zaloboval při květnovém výjezdním zasedání vlády v našem kraji.

„Jde celkem o 80 milionů korun, a to, jsem přesvědčený, by už mělo být někde znát. Nejpodstatnější na tom je, že se mi podařilo vyšlapat v Praze cestičku. Pokud obce splní podmínky programu, mohou ještě letos uskutečnit své vize, jelikož zde na stole zůstala řada projektů nepodpořených např. v Programu obnovy venkova. Třeba vybudovat dětská hřiště, stanoviště sběru komunálního odpadu, restaurovat nejrůznější památky, odstranit černé skládky, opravit veřejné osvětlení, upravit náměstí, rekonstruovat střechy, dokončit přístavbu hasičské zbrojnice a těch akcí, které uvádějí ve svých projektech, je celá řada. Pro každodenní život lidi, kteří v obcích žijí, mají samozřejmě svoji důležitost a význam,“ říká představitel kraje. Zároveň podtrhuje fakt, že zapomenout na termín 31. srpna může znamenat zmaření všech nadějí.


Úředníci obcí tak mají plné ruce práce s přípravami projektů, aby se jejich obyvatelé mohli radovat z nových chodníků nebo veřejného osvětlení.
Brandovští už mají podání žádosti za sebou. „Požádali jsme o dotaci na opravu veřejného osvětlení k hraniční stezce Brandov - Olbernhau a to ve výši nákladů 245 tisíc korun,“ informoval starosta Brandova Jiří Mooz.

Obec Obrnice si například podá žádost hned na dvě akce.

„Naše obec bude na základě návrhu mimořádných příspěvků obcím Ústeckého kraje žádat o finanční prostředky na výstavbu dětského a sportovního hřiště v Českých Zlatnících a to v částce 2 900 000 korun a na rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mírová. Dotace na první etapu by měla být půl druhého milionu,“ uvedl starosta Obrnic Stanislav Zaspal.


Hejtman připomíná, že stejně důležité při zpracování žádosti je, aby se starostové důkladně seznámili s Pravidly jmenovaného programu a předložil ji kompletní, tedy například s úplným investičním záměrem zpracovaným podle pokynů a se všemi ostatními podklady. Všechny obce, kterých se to týká, byly Ústeckým krajem osloveny dopisem s podrobnými informacemi, včetně formulářů.


Jiří Šulc doufá, že starostové nepromarní příležitost a svým občanům zajistí tolik potřebné peníze na realizaci projektů, které zlepší podmínky jejich života.


Pozadu nezůstaly ani další obce.

„Obec Lišnice má přislíbeno financování celkem tří akcí z tohoto programu. A to opravy chodníku v Lišnici za tři sta tisíc korun. Pak výměnu oken na budově úřadu za téměř pět set tisíc korun a nakonec na oprav veřejného osvětlení v Lišnici v částce 750 tisíc korun. Děláme všechno proto, abychom do konce srpna stihli požádat. V současné době již probíhá poptávka na akci okna a veřejné osvětlení. Další bude pokračovat v příštích dnech,“ sdělil lišnický starosta Petr Pillár.


O peníze z programu budou žádat i horské obce. „Naše žádost je směrována především na odstranění havarijního stavu oken v základní škole a části topného systému a odstranění havarijního stavu v místním kostele,“ řekl místostarosta Hory Svaté Kateřiny Petr Pakosta.


Jsou však i obce, které této možnosti neužijí. „V současné době realizujeme projekty z jiných programů a nové projekty nemáme dostatečně připravené na to, abychom mohli žádat o dotaci,“ sdělil Jiří Matoušek, starosta obce Klíny.