„Pokud jde o datové schránky, pak jejich zřízení by měla mít na starosti příslušná organizační složka státu. Zřejmě bude potřeba ze strany obcí připravit a realizovat nové bezpečnostní postupy a certifikáty. V rámci komunikace mezi úřady již dnes existuje obdoba datové schránky, takzvaná registrovaná schránka, v gesci Ministerstva vnitra, kterou disponuje i město Most a skrze kterou mohou mezi sebou instituce komunikovat,“ řekla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Časový horizont naplnění tohoto úkolu se předpokládá na rok 2010.

Co zákon přináší? Jednotný systém pro elektronické doručování dokumentů, doručování prostřednictvím datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů, při které jde o úplné převedení dokumentu v elektronické podobě do listinné podoby a naopak. Dokument, který takovouto konverzí vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu.


„Tento systém je revolucí v komunikaci mezi občany a úřady či úřady navzájem. Díky němu budou moci lidé a úřady komunikovat rychleji a jednodušeji, nebudou potřebovat potištěný papír a obíhat různé přepážky a kanceláře. Používání datových schránek ušetří čas a peníze a využívání komunikace prostřednictvím datových schránek je uživatelsky nenáročné,“ říká ministr vnitra Ivan Langer.


Podle ministra je to velký krok k reformě a elektronizaci veřejné správy. „Třetí ze čtyř klíčových orgánů, eGonovo srdce, je na světě. Prstíky, tedy Czech POINty, se neustále rozvíjejí, dělají nám radost. Oběhový systém, tedy Komunikační infrastruktura veřejné správy, pracuje tak, jak jsme si přáli,“ dodává.