V dětském domově v Mostě zůstává během dvouměsíčních prázdnin zhruba čtyřicet dětí. V Hoře Svaté Kateřiny o deset méně.


Některé děti si na prázdniny berou jejich vlastní rodiče.

„Ano, rodiče si děti na prázdniny berou, ale není jich mnoho,“ uvedla sociální pracovnice z dětského domova Hory Svaté Kateřiny Lucie Lahovská. Pro ostatní děti jsou připraveny především letní tábory. „Pro děti, které nemůžou odjet domů proto, že si je nemá kdo vzít na prázdniny, pořádá dětský domov dva výjezdy. Od 18. července až do konce prázdnin na Bezděz a do Načetína. Letos pořádáme výjezdy dva i kvůli finanční krizi,“ sdělila vedoucí vychovatelka Evženie Drábková z dětského domova v Mostě.


V Hoře Svaté Kateřiny mají děti program bohatší. Jeden z prvních výletů je pobyt v Chorvatsku, který se koná od 30. června do 12. července. Tento výlet pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Další program, který děti čeká, je od 18. července do začátku srpna dětský tábor. Ve stejnou dobu bude probíhat akce pořádaná přímo dětským domovem. Jde o akci, kdy jedna samostatná rodina vyjede na chatu se svojí tetou.


V srpnu pak čeká na děti tábor se zaměřením na šachy.


Mimo prázdninové výlety pořádají dětské domovy pro děti i celoroční aktivity. „Těch akcí, které pořádají jiné organizace, je mnoho. My se jich jen účastníme. Jednou z našich akcí, která se již koná pravidelně každým rokem, je branný závod. Uskutečňuje se v dubnu nebo v květnu. Zúčastňují se ho i dětské domovy z jiných regionů. Jinak děti navštěvují kroužky pořádané základní školou a nebo také u nás při dětském domově. Naše děti jsou spíše na sport, proto mají nejraději sportovní hry,“ dodává Lahovská.


Díky mosteckému dětskému domovu se v květnu uspořádal celorepublikový galakoncert soutěže v zájmové umělecké činnosti dětí žijících v dětských domovech. Děti z celé republiky se tak mohly představit zpěvem, tancem, recitací, ale i hrou na hudební nástroje.

Autorka: Jana Froňková