„Komunikace se řeší od roku 2002, kdy jsme ji poprvé dávali do Globálního plánu revitalizace severozápadních Čech,“ řekla předsedkyně rady Helena Veverková, která nedávno jednala se zástupci státního Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Budeme se snažit průběh přípravných prací sledovat,“ dodala. Projekt je nyní v klíčové fázi. Stavební řízení by mělo skončit v roce 2023.

Dvoupruhová silnice prochází středem okresu Most, kde na dvě části rozděluje průmyslovou aglomeraci s chemickými závody v Záluží. Rozšířením na čtyřpruh se má zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy.

„Pro naše město je to klíčová stavba. Silnice je nejdůležitější spojnicí s ostatní sítí komunikací v republice,“ připomněla před časem starostka Litvínova Kamila Bláhová, která s ŘSD také jednala. Zkapacitněním úseku podél chemičky se v roce 2016 zabývala Bezpečnostní rada státu, která tehdy uložila ministrovi dopravy upravit projekt na čtyřpruh tak, aby odpovídal platným normám a požadavkům.

Na komplikovanou stavbu, která se musí například vypořádat s velkým množstvím inženýrských sítí a ochranných pásem, už bylo vydáno územní rozhodnutí, ale kvůli novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí je nutné nové zjišťovací řízení.

„Na trase stavby nyní připravujeme projektovou dokumentaci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. S velkou pravděpodobností se potvrdí, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a budeme moci pokračovat stavebním řízením,“ informovala Eva Semanová z ŘSD. Plánované zahájení stavby v roce 2024 bude záviset také na dohodách s vlastníky sítí a pozemků, které bude muset stát vykoupit.

Největším dopravním problémem mezi Litvínovem a Mostem je nyní prodloužená rekonstrukce mostu pod hradem Hněvín. Kvůli stavbě je od loňského března zavřený jízdní pruh ve směru z Litvínova do Mostu po křižovatku se silnicí I/13 v zatáčce u Souše. Stavaři loni starý most odstranili a začali budovat nový, ale kvůli nečekaným technickým potížím se založením mostních pilířů se ocitli ve skluzu. Se zprovozněním mostu se počítá v polovině letošního roku.

Dokončení křižovatky

Letos se má dokončit také mimoúrovňová křižovatka Třebušice se čtyřpruhem na silnici I/13. Zlepší se tak doprava mezi Mostem a Chomutovem. Původně měla být křižovatka částečně zprovozněna na konci roku 2019, ale kvůli sedání náspu a jeho sanaci se zprovoznění posunulo na polovinu roku 2020. To by už měla fungovat nová silnice Most – Mariánské Radčice, která vede kolem jezera Most.

Hospodářská a sociální rada Mostecka řešila s ŘSD také hluk z jedoucích aut v obcích Želenice a Korozluky, kde se jedná i o případném posunu autobusové zastávky na kopci a dalších úpravách v úseku křižovatky na Sedlec. Kolečko debat s odborníky ŘSD absolvovali i zástupci Litvínova a Mostu a starostové vesnic. „Jednání na mě působilo velmi kladně,“ řekl starosta Želenic Jan Zálešák. S hospodářskou radou ocenili vstřícnost silničářů, podrobné informace o projektech a snahu o řešení problémů.