V České republice momentálně funguje díky projektu sedmadvacet nových školních čtenářských klubů zaměřených na děti z druhého stupně základních škol. Na vedení klubů spolupracují učitelé a knihovníci. Právě přítomnost knihovníka jako prvku, který nemá spojitost se školou, je velice důležitá. Napomáhá neformální atmosféře a vytváří vazby s prostředím, kde se knihy přirozeně nacházejí.

Nechybí komiksy, fantasy ani klasika

"Hlavním prvkem čtenářského klubu je dílna čtení. Během ní si každý účastník vybere knížku, která ho zajímá a následně si během předem určeného času potichu čte," vysvětlila knihovnice Hana Hogenová. Ta se do projektu zapojila jako zástupce Městské knihovny Litvínov.

Děti si mohou knihu, kterou čtou, buď donést z domova anebo si jakoukoli vybrat v klubové knihovničce. Ta byla vytvořena z projektových prostředků, nakoupily se do ní nejrůznější tituly. K dispozici jsou aktuální a čtivé knížky rozmanitých žánrů. "Nechybí komiksy, fantasy, dívčí literatura ani něco málo z klasiky. Vybere si každý. Pokud by výběr už nestačil, funguje spolupráce s knihovnou, která může dodat knihy ze svého fondu" řekla Hogenová.

Nepřehlédněte: Mladí herci si od diváků vysloužili potlesk ve stoje

Půjčování knih přitom nefunguje jako v klasické knihovně - není potřeba žádná čtenářská registrace. "Celý proces funguje na vzájemné důvěře, předpokládá se, že dítě knihu vrátí. Vždy si ji ale musí donést na další setkání klubu, ať ji má přečtenou nebo ne. Pokud ne, bude s ní na dílně čtení dál pracovat," dodala Hogenová.

Děti byly zvědavé na poklady v krabici

Litvínovský čtenářský klub už má za sebou tři setkání. "Během nich jsme se krátce seznámili a pak se vrhli na přípravu naší klubové knihovničky. Také jsme vytvářeli klubová pravidla. Při jejich tvoření vyplynulo, že samy děti chtějí, abychom minimálně těch patnáct minut věnovali čtení. To je rozhodně dobrý začátek," popsala Hogenová. Potěšilo ji také, s jakou vervou se děti vrhly do vyndavání nových knih z krabic a jejich rovnání do regálku. "Děti byly nadšené a zvědavé, co za poklady se skrývá v další krabici. Už během vybalování si některé knihy vybraly a na závěr klubu se do nich spontánně začetly," dodala se spokojeným úsměvem.

Děti se ve čtenářském klubu scházejí jednou týdně vždy ve čtvrtek od 14 hodin. Zázemí mají v prostorách Základní školy Ruská, která se na projektu podílí spolu s místní knihovnou. Setkání trvá hodinu a půl. Skládá se z úvodu, kde účastníci mezi sebou sdílí, jaké knížky četli, jak se jim líbily a jestli by je doporučili ostatním. Následně se může konat čtenářská minilekce, během které děti poznají nové čtenářské techniky umožňující lepší prožitek z četby. Pak přijde hlavní náplň lekce - čtenářská dílna. Před samotnou dílnou dostanou děti vždy nějaký úkol, například aby sledovali hlavní postavu. Během zhruba čtvrthodinového tichého čtení si každý může najít svoji polohu, která mu při čtení vyhovuje, pohodlí se meze nekladou. Ve třídě by však měl být absolutní klid. Na závěr dojde ke sdílení informací, které se čtenáři dozvěděli. Lektoři plní všechny úkoly spolu s dětmi.

Důležitý je osobní přístup

Do klubu může chodit maximálně dvanáct dětí, v Litvínově jich nyní je přihlášeno deset. Jedná se zejména o děti z 6.-8. třídy, které se mohou účastnit několik pololetí po sobě. "Počet je omezený z toho důvodu, aby byl prostor se dětem opravdu naplno věnovat. Nemělo by to vypadat jako v klasické školní hodině, kde přece jen není až tak velká možnost osobního přístupu," vysvětlila Hogenová. Více než polovinu členů klubu by měly tvořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo.

Projekt Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ je schválený na dobu tří let. Je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na realizaci projektu se podílí také obecně prospěšná společnost Nová škola.

Čtěte také: Litvínovská kráska Eliška si splnila sen o soutěži miss