Opoziční ODS a ČSSD nesouhlasí s prodejem tisíců bytů podle pravidel navrhovaných mosteckou vládnoucí koalicí Sdružení Mostečané Mostu – KSČM. Opozice odmítá hlavně klíčovou podmínku: prodej bytovým družstvům.

„ČSSD upřednostňuje to, aby se prodávaly jednotlivé byty zvlášť, a to do výlučného vlastnictví občanů v bytech bydlících. Souhlasíme s tím, aby si majitelé bytů mohli zakládat společenství vlastníků,“ sdělil včera Deníku Karel Novotný, předseda Klubu zastupitelů ČSSD.

Podle socialistů je návrh vládnoucí koalice zavádějící, nahrává již existujícím bytovým družstvům a dává občanům minimální možnost se rozhodnout o vlastní svobodné vůli. ČSSD zároveň nesouhlasí s navrženou cenou 2 500 Kč za m2, přestože v návrhu koalice jsou i bonusy za včasné založení družstva. „Podporujeme cenu za metr čtvereční bytové plochy ve výši 600 korun,“ dodal Novotný. To je cena, kterou před volbami v roce 2006 slibovalo SMM.

„Podpoříme tu nejnižší cenu prodeje, která je možná,“ sdělil zastupitel ODS a bývalý primátor Vladimír Bártl.

ODS za svého vládnutí prodala dvě třetiny bytového fondu, tedy asi 14 tisíc bytů.

„I nadále máme zájem nabídnout je nájemcům bytů k odkoupení, ale za zcela jiných podmínek než nabízí Mostečané Mostu s komunisty,“ uvedl Bártl. Podle něj vláda SMM-KSČM žene občany do družstev a nejistoty.

„My chceme nabídnout byty do osobního vlastnictví, aby každý měl jistotu svého majetku a nemusel být závislý na libovůli vedení Krušnohoru,“ sdělil Bártl.

Mostecká vláda v srpnu oznámila, že družstva mají mimo jiné zabránit spekulacím a další přistěhovalecké vlně nepřizpůsobivých nájemníků.

„Využití systému bytového družstva a bonusů je pro budoucí vlastníky výhodnější i proto, že to urychlí převod bytů,“ shodli se radní.

Snadné to s prodejem bytů neměla ani bývalá mostecká vláda včele s ODS. V květnu 2005 vedení Mostu schválilo po dlouhých průtazích prodej všech bytových a nebytových jednotek v bytových domech bl. 611, 92–93, 93–94, 646, 647, 648, 205, 216, 220 a 702 a zároveň schválilo zásady prodeje. Firma potřebovala peníze na opravy bytového fondu, protože regulované nájemné nestačilo.

Část nájemníků tehdy protestovala proti prodejní ceně, která byla několikrát vyšší než při velké privatizaci městských bytů v 90. letech minulého století. Vláda tehdy označila pravidla (postavená na vzniku společenství vlastníků) i cenu za přijatelné řešení.

Reakce opozice na návrh Sdružení Mostečané Mostu – KSČM:

Kompletní Stanovisko Klubu zastupitelů ČSSD pro Deník:

„Klub zastupitelů ČSSD při zastupitelstvu města Mostu – k návrhu vládní koalice v Mostě ve věci prodeje obytných domů v majetku společnosti Mostecká bytová, a.s.:

Souhlasíme s prodejem, ale nikoli domů do výlučného vlastnictví jednomu zájemci a to výhradně bytovému družstvu. ČSSD upřednostňuje to,aby se prodávali jednotlivé byty zvlášť a to do výlučného vlastnictví občanů v bytech bydlících.Sou­hlasíme s tím, aby si majitelé bytů mohli zakládat společenství vlastníků.Návrh vládnoucí mostecké koalice – sdružení Mostečanů Mostu a KSČM je zavádějící a nahrává pouze bytovým družstvům již existujícím a dává občanům minimální možnost se rozhodnout o vlastní svobodné vůli.

Zároveň nesouhlasíme s navrženou cenou 2500,–Kč za m2 celkové bytové plochy a to i přesto, že v návrhu jsou i určité bonusy, které opět nahrávají již existujícím bytovým družstvům.
– podporujeme cenu za m2 bytové plochy ve výši 600,–Kč
– podporujeme prodej bytů do výlučného vlastnictví občanů v bytech bydlících“

Mgr. Karel Novotný, ČSSD

Kompletní stanovisko Ing. Vladimíra Bártla (ODS) pro Deník:

„Chaos a zmatek: Chaos a zmatek je typický pro koalici Mostečanů Mostu a komunistů. Rychle rozhodnout před volbami o prodeji bytů bylo cílem současné vládnoucí koalice ať se děje co se děje. Přesto, že prodej bytů se připravuje už dva roky, bylo dle primátora nutno svolat mimořádné zastupitelstvo v týdnu před jejich konáním.

Jenže rada města nečekala odezvu, která přišla od občanů města, kteří se dožadovali předvolebních slibů a dokonce se chystali na zastupitelstvo vyrazit.

Proto stejně rychle jak bylo svoláno, bylo i odvoláno. Co kdyby se „dobrý“ záměr otočil ve volbách proti Severočechům a komunistům?

ODS za svého vládnutí prodala dvě třetiny bytového fondu což je asi 14 tisíc bytů. I nadále máme zájem nabídnout je nájemcům bytů k odkoupení, ale za zcela jiných podmínek než nabízí Mostečané Mostu s komunisty. Ti ženou občany do družstev a nejistoty z toho plynoucí. . My zastupitelé jsme často svědky při vyřizování si účtů na zastupitelstvu mezi vedením Krušnohoru ( s vedením města jedno jest ) a jednotlivými družstvy nebo nájemníky.

My chceme nabídnout byty do osobního vlastnictví, aby každý měl jistotu svého majetku a nemusel být závislý na libovůli vedení Krušnohoru. Náš klub zastupitelů byl připraven diskutovat s radními jimi navrhovaná pravidla prodeje, ale radní Maronyak schůzku zrušil a jiné informace, než nedostatečné podklady, nemáme. Je pravda, že vedení města názor opozice ani jeho hlasy nepotřebuje a je schopno si svými zastupiteli potřebné hlasy zajistit.

ODS schopnost zorganizovat prodej bytů v minulosti již ukázala. Podpoříme tu nejnižší cenu prodeje, která je možná. Věříme, že se lidé o své majetky postarají lépe než my politici a úředníci a získané majetky občanů se budou mít šanci dále zhodnocovat.

Občané mají právo vyžadovat sliby politiků a v tomto případě obzvlášť. Jde přece o obrovské hodnoty majetků.“

Ing. Vladimír Bártl (ODS)