Sdružení poskytuje rady, jak řešit jejich tíživou životní situaci spojenou například se získáním bydlení, dopravou, přístupu k právním službám, zdravotnictví a sociální pomoci. Poradna je součástí projektu CPA Evropa pro všechny. „Doufáme že portál bude přínosem pro občany České republiky včetně obyvatel Mostecka. Vzhledem k tomu, že země má nebo měla doposud velmi štědrý sociální systém, neexistoval důvod, proč by se měla společnost zajímat o problematiku sociálního vyloučení,“ sdělil Deníku Brady Clough, ředitel sdruženi CPA, které sídlí v Praze. Připustil, že například obyvatelé sídliště Chanov, mají omezený přístup k internetu. Poradna ale může pomoci aktivistům s vyhledáním správných zdrojů informací a kontaktů na organizace, které jim mohou pomoci. Podle Clougha bude ČR ekonomicky vyspělejší a s tím souvisí i problémy spojené se sociálním vyloučením například z důvodů předlužování či omezeného přístupu k dopravním službám kvůli vylidnění určitého regionu. Dotazy je možné psát do připraveného formuláře na adrese http://inkluze.sdruzeni-cpa.cz/node/22, odpověď zpracují odborní konzultanti do dvou týdnů. Poskytnutí poradenství sociálně ohroženým lidem je bezplatné. Centrum politických analýz (CPA) je expertní organizace působící v České republice od roku 1995, která byla zapojena do projektů v několika zemích střední a východní Evropy. Cíly CPA jsou například zlepšit dialog o veřejných záležitostech v regionu, zvýšit dlouhodobé investice směřující do regionu a omezit často zbytečné byrokratické překážky kladené podnikatelským a jiným aktivitám